Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Så formar digitaliseringen morgondagens arkitektur

Veronica Hejdelind,  publikchef på ArkDes, och  Stefano Mizzella på designbyrån Akqa. Foto: Simon Matthis
Veronica Hejdelind, publikchef på ArkDes, och Stefano Mizzella på designbyrån Akqa. Foto: Simon Matthis
Shajay Bhooshan, Zaha Hadid Architects, Daniel Golling, moderator och arkitekturskribent, och Stefano Mizzella, Akqa. Foto: Simon Matthis
Shajay Bhooshan, Zaha Hadid Architects, Daniel Golling, moderator och arkitekturskribent, och Stefano Mizzella, Akqa. Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 11 sep 2017

I en paneldebatt förra veckan i den italienska designbyråns Arpers regi diskuterades hur digitaliseringen påverkar design och arkitektur.

Temat för diskussionen var: "Tomorrow's architecture: towards the digital era", Digitaliseringen leder både till nya möjligheter och utmaningar inom arkitekturbranschen där bilden, visualiseringen av föreslagna projekt, alltid spelat en viktig roll. De används för att sälja in projekt. Visualiseringarna är idag mycket mer avancerade än de riktningar arkitekter förut använde sig av. De har samtidigt blivit mycket mer tillgängliga genom till exempel möjligheten att lägga upp dem på sociala medier.

En fråga paneldeltagarna ställde sig var om arkitekturbranschen nu gått och blivit en del av underhållningsindustrin.

– Jag håller med om att det finns en underhållningsaspekt, men inte på ett dåligt sätt utan ett bra sätt. Bilderna gör det möjligt att smälta en mängd information genom att visa hur en stad skulle kunna se ut, sade Shajay Bhooshan, arkitekt på Londonbaserade Zaha Hadid Architects, och han påpekade också att det finns ett begrepp för det – infotainment.

Genom sociala medier sker också en demokratisering av arkitekturbranschen, då i princip i hela världens befolkning kan vara med och klicka på projekt de gillar. Vissa i panelen såg risker med den utvecklingen, men Shajay Bhooshan tyckte den bara vara av godo. Den är en demokratiseringsprocess som går i hög hastighet, menar han.

Veronica Hejdelind, publikchef på ArkDes, påpekade att det också finns en risk med bilder eller visualiseringar som är extremt verklighetstrogna.

– Det kan skrämma våra politiker och göra dem alldeles för försiktiga, sade Veronica som befarar att det kan leda till att det inte byggs några knasiga byggnader.

Arkitekter arbetar med rumslighet i tre dimensioner och en teknik på frammarsch inom arkitektur och design, liksom inom många andra branscher, är Augmented Reality (AR). I praktiken innebär AR att man i glasögon med överlagrad information i linserna ser information om till exempel var eller hur ett bord är byggt. Det är även informationslager som kan påverka köpbeteenden och beslutsprocesser.

Paneldeltagarna kallade denna nya dimension för en blandform, ”mixed reality”.

– Arkitekter skapar verklighet av drömmar, men ”mixed reality” skapar både drömmar och verklighet, filosoferade Veronica Hejdelind.

Den stora frågan är om alla de digitaliserade hjälpmedlen arkitekter har till hands främjar eller hämmar att nya, spännande projekt blir byggda.

Annons

Annons