Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Göteborg mitt i en expansiv byggperiod för infrastrukturen

Infrastrukturen byggs nu ut rejält i Göteborg. Foto: Peter Svensson
Infrastrukturen byggs nu ut rejält i Göteborg. Foto: Peter Svensson
Publicerad av
Christer Wiik - 13 sep 2017

Göteborg håller på att förändras. Tre stora infrastrukturprojekt, en ny Hisingsbro, nedsänkningen och överdäckningen av E45 mellan centralstationen och Marieholm samt det regionala tågprojektet Västlänken utgör en solid grund.

Läggs det sedan till ett stort antal exploateringsprojekt, är det bara att konstatera att Göteborg är mitt i en expansiv och spännande utveckling. Självklart innebär förändringar av detta slag stora utmaningar för Trafikkontoret i Göteborgs Stad, som tillsammans med resten av Göteborgs Stad skall säkerställa en fungerande infrastruktur i staden.

-­­ Vi arbetar tätt tillsammans med Västtrafik och Trafikverket säger Ma-Lou Wihlborg, avdelningschef för Dagliga Leveranser på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Till syvende och sist så är de som rör sig i staden inte så intresserade av vem som bygger, de vill bara att det skall fungera, och att de vet vad som händer. För att hantera detta så har vi tillsammans med Västtrafik och Trafikverket etablerat en samarbetsorganisation, KomFram Göteborg, där parterna samarbetar för att samordna trafikflödena kring all den utveckling som sker.

KomFram Göteborgs uppdrag är att hjälpa projekt och alla andra som behöver använda stadens gator och andra offentliga ytor för sin verksamhet. De tre huvudmännen driver ett antal olika projekt, men det alla har gemensamt är målet att Göteborg skall fungera under tiden. Ekan Management har varit med och projektlett arbetet i KomFram Göteborg och stöttat i att utveckla den struktur och de processer som behövs.

- Det är lätt att underskatta svårigheten i att driva samarbetsprojekt med tre olika organisationer. Varje organisation har sin egen struktur, sina egna rutiner, sitt eget språk och sin egen kultur. Trots att vi verkar inom samma område, så märker vi hela tiden att det finns skillnader i hur respektive organisation förhåller sig fortsätter Ma-Lou Wihlborg. Det är därför extra viktigt att de konsultbolag och de konsulter vi arbetar med har förståelse och erfarenhet av denna komplexitet och vi ser att Ekan Management har denna förståelse och kompetens.
Källa: Ekan Management