Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

ÅF och Arkitema utvecklar norsk skola i trä

Bild: Arkitema.
Bild: Arkitema.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 okt 2017

Arkitema Architects har tillsammans med ÅF vunnit tävlingen om att rita en om- och utbyggnad av Tiller videregående skola, söder om Trondheim. Projektet omfattar 19 500kvadratmeter och kommer att förbättra utbildnings- och och uppehållsmöjligheterna på skolan som idag rymmer 650 elever.

Med den nya planen skapas plats för 800 elever på ett campus som relativt enkelt kan byggas ut för de 1 000 elever som förväntas gå på skolan 2030.

Utöver att skapa mer plats och bättre villkor för studenterna är det meningen att skolan öppnas upp för lokalsamhället och därmed bli en samlingsplats för hela Tiller. Därför har Arkitemas vinnande förslag en huvudgata som kan hållas öppen utanför skoltid. Här kommer lokalinvånarna få tillgång till matsal, kafé, auditorium och bibliotek som kommer stärka stadens kulturutbud..

- Nya Tiller skola ska vara ett nav för kreativitet, tvärfacklig kunskapsdelning, kultur och gemenskap. Vi har i vårt förslag lagt vikt på skolan som en identitetsskapande anläggning, ett campus som fungerar som en naturlig mötesplats för elever och den lokala närmiljön - både under och utanför skoltid. Tiller skola har potential att bli en tyngdpunkt i lokalsamhället, en samlingspunkt för gemenskap, lärande och aktivitet. I utbyggnaden av den nya skolan finns en möjlighet inte bara att förnya skolan, men också för att ge lokalsamhället en samlingsplats, säger Astrid Charlotte Seeberg, affärsområdeschef Arkitema.

Miljövänligt och flexibelt vinnarförslag
Bruket av trä i största möjliga grad både utvändigt och invändigt kommer att skapa en uppseendeväckande byggnad som understryker skolans miljöaspekt. På de lutande takytorna i placeras solcellspaneler eller sedumtak. För att uppnå kommunens ambitiösa energikrav efterisoleras den utvändiga fasaden på existerande byggnad.

- Projektet har höga miljöambitioner och vi ser fram emot att använda vår professionella bredd till att skapa framtidens Tiller videregående skole i samarbete med Arkitema, beställare och brukargrupperna i skolan, säger Hallstein Ødegård, avdelningschef på ÅF Engineering.

Träbyggnadens enkla konstruktionsprincip skapar flexibilitet, då utbyggnaden är tänkt som ett modulärt system som gör det lätt att lägga till eller ändra areal och lösningar när behoven ändras. Så som byggnaden är tänkt att utformas kan den enkelt byggas ut i två faser där alla gemensamma funktioner ligger i första fasen.

- Byggnaden får en markant arkitektur som signalerar att “här sker det något viktigt”, och som väcker nyfikenheten. Vi har försökt att skapa en flexibel ram till en skola under förändring. Vår plan ger utrymme för olika typer av undervisning och förändringar. Samtidigt blir det ett projekt där miljövänligt materialbruk är i fokus. Tillsammans blir det ett projekt som folk i Tiller förhoppningsvis kan vara stolta över och som vi tror kommer göra skillnad för de många människor som kommer att använda Tiller skola, säger Astrid Charlotte Seeberg.

Annons

Annons

Annons