Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Uppsalas universitetshus färdigrestaurerat

Ny ramp vid Uppsala Universitetshus, en av fler tillgänglighetsanpassningar. Fotograf: Jeanette Hägglund, Statens fastighetsverk
Ny ramp vid Uppsala Universitetshus, en av fler tillgänglighetsanpassningar. Fotograf: Jeanette Hägglund, Statens fastighetsverk
Den färdigrestaurerade aulan. Fotograf: Jeanette Hägglund, Statens fastighetsverk
Den färdigrestaurerade aulan. Fotograf: Jeanette Hägglund, Statens fastighetsverk
Publicerad av
Markku Björkman - 06 okt 2017

I början av 2016 påbörjades en genomgripande och omsorgsfull interiör restaurering av Universitetshuset i Uppsala. Till höstterminen i år kunde ledningen åter flytta in och studenterna hälsas välkomna tillbaka till en modern och mer tillgänglig undervisningsmiljö med den senaste tekniken, förbättrad akustik, ljussättning och inomhusklimat.

Det interiöra restaureringsprojektet har inneburit en genomgripande teknikupprustning avseende el-, data, ventilation-, vatten-, avlopp- och värmesystem, brand och belysning. Delar av huset har även byggts om för ökad tillgänglighet, brandsäkerhet och modernisering enligt dagens krav. Dessutom har ytskikt och konserverat måleri tagits om hand. Allt har gjorts i paritet med stränga antikvariska hänsynstaganden.

Genom den upprustade nedre entrén kommer alla lätt och snabbt upp i huset. Istället för att enbart använda olika typer av hänvisningsskyltar och digitala informationsstationer har vi arbetat mycket med belysningen i taket.

- Jag ville höja rummens dignitet i de råa delarna av bottenvåningen genom att samla installationer på ett dolt sätt och göra en övertydlig markering av den viktiga vägen mot hissen. Det har jag löst genom att i taket hänga två stora rektangulära mässingsplattor försedda med små, små LED-lampor. Känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det, säger Mona Lantzourakis, arkitekt vid AIX och husarkitekt för Universitetshuset.

Universitetshusets aula, som man bland annat når via den vackert utformade och utsmyckade trapphallen, är än idag Uppsalas största samlingssal. Även här har restaureringen handlat om förbättrad tillgänglighet samt en ordentlig uppdatering av ljus-, ljud och bildsystem.

Tekniken göms till stor del under det något upphöja scengolvet i trä och är enkel att byta ut i framtiden utan alltför stora ingrepp. Tillgänglighetsförbättringarna i aulan handlar bland annat om ett nytt lyftbord, en större sammanhängande golvyta på scenen, att den ursprungliga bänkinredningen försetts med små diskreta LED-lampor samt att trapporna som leder ner till första parkett fått en matta med kontrasterande färger på trappstegen.

En välkommen förbättring för studenter och föreläsare är moderniseringen av Universitetshusets många undervisningssalar. Dessa har, utöver ny AV-teknik, fått förbättrad akustik genom ny akustikputs och dämpning bakom nya konstverk som utformats för respektive sal. I undervisningssalarna har stor vikt lagts på att lösa belysningen, både i tak och för respektive studieplats som försetts med LED-belysning.

Interiörens fantastiska dekormålningar har fästs in och ilagats av konservatorer. Oljefärgsmålade snickerier och väggar har retuscherats i första hand och ommålats i vissa fall. AIX har även projekterat en helt ny reception och shop. Rektorns kontorsrum har återfått sin ursprungliga färgsättning efter färgundersökningar och genom arbete med traditionella material och metoder.

Parallellt med den interiöra restaureringen har den stora fasadrestaureringen pågått. Underhåll har gjorts med traditionella material och metoder, exempelvis byts vittrad fasadsten där allvarliga skador finns mot ny som bryts och bearbetas på traditionellt sätt. Ett extremt tungt arbete då varje enskild sten kan väga upp till 250 kilo. Delar med mindre och ofarliga skador sparas som en del av byggnadens patina. Fasadrestaureringen, som är en av de större stenfasadrestaureringarna efter Stockholms slott, tog sin början 2014 och är nu inne i sitt slutskede.

AIX Arkitekter har varit generalkonsult för det interiöra ombyggnadsprojektet och medverkat som husarkitekt i det exteriöra projektet. Sammanlagt har projekten involverat drygt 15 underkonsulter och ett 60-tal experter.

Den 6 oktober firades Uppsala Universitetshus 540:e födelsedag under högtidliga former. I och med detta återlämnade Statens Fastighetsverk huset till universitetets rektor efter ett och ett halvt års ombyggnad.

 

Annons

Annons

Annons