Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, nov, 20 2018
Senaste Nytt

Växjös stadskärna utvecklas med ny kontorsbyggnad

Bild: Castellum.
Bild: Castellum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 nov 2017

Vid årsskiftet börjar Castellum bygga en ny kontorsbyggnad i centrala Växjö. Dett för att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler och kontorsytor. Byggnaden skapas på en innergård och ställs på pelare för att behålla befintlig parkering samt nedfart till garage.

 

- Det behövs fler kontorsytor i Växjö City, det har inte byggts några nya kontor inom rutnätsstaden på många år. Jag tycker att detta är ett bra exempel på förtätning och det är roligt att vi kan nyttja och utveckla vår stadskärna på ett positivt sätt, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö.

Nybyggnationen är en tillbyggnad i kvarteret Tullen 18, som är det gamla polishuset. Sedan Castellum (dåvarande Norrporten) förvärvade fastigheten 2001 har den använts som kontor med butiker i bottenplan. Det är endast de gamla häktescellerna på vinden som stått outnyttjade och orörda, då dess beskaffenhet med bärande väggar och högt sittande fönster gjorde att de ansågs icke uthyrningsbara. Dock blev efterfrågan på kontor så stor att Castellum 2016, efter ett lyckat pilotprojekt, omvandlade även dessa till kontor.

Unikt med tillbyggnaden är att den står på pelare på en innergård och därför inte upptar annat än ett luftrum. Stadsbyggnadskontoret har även tillåtit ett avsteg från de annars strikta reglerna att byggnation inom rutnätstaden inte får vara mer än fyra våningar högt. Möjligheten till ett femte plan gavs då det är en gårdsbyggnad och inte stör gatuvyn.

Dynacon Construction blir totalentreprenör för byggnationen som startar vid årsskiftet 2017/2018 och ska stå klar ett år senare.

Annons

Annons

Annons