Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Omkring västmetrons stationer uppstår en ny stad

Mattby, med en ny metrostation, är ett av de snabbast växande områdena i huvudstadsregionen. I köpcentret Iso Omena har slutförts ett stort utbyggnadsprojekt vars första fas öppnades i augusti 2016 och andra fas i april 2017. Iso Omena är ett av de största köpcentren i Finland. Foto: Wikipedia, kredit: flickr, Karu6
Mattby, med en ny metrostation, är ett av de snabbast växande områdena i huvudstadsregionen. I köpcentret Iso Omena har slutförts ett stort utbyggnadsprojekt vars första fas öppnades i augusti 2016 och andra fas i april 2017. Iso Omena är ett av de största köpcentren i Finland. Foto: Wikipedia, kredit: flickr, Karu6
Publicerad av
Markku Björkman - 05 dec 2017

Den nu färdiga förlängningen av Helsingfors tunnelbana, även kallad för västmetro, genererar stadsbyggande och tätning. Områdena kring västmetrons stationer i Esbo utvecklas snabbt. För invånarna byggs bostäder, och samtidigt pågår byggarbetet på nya lokaler för de offentliga tjänsterna och på affärslokaler för företagarna. Trafiklederna förbättras och tjänsterna utvecklas.

Västmetron är Esbo stads överlägset största investeringsobjekt, men Olli Isotalo, direktör för teknik- och miljösektorn i Esbo, är övertygad om att det kommer att locka flerfaldigt mer nya investeringar till Esbo. Enligt Isotalo har området längs metron en stor tillväxtpotential.

"Ett konkret exempel är LokalTapiolas investering på cirka en halv miljard euro i utvecklingen av Hagalunds centrum. Investeringen genomförs stegvis fram till år 2020. Det motsvarar nästan hälften av den totala investeringen i västmetrons första del", konstaterar han.

Metron innebär ett stort steg mot en tätare och urbanare miljö, och metron sammanlänkar dessutom det övriga Esbo allt effektivare med Aalto-universitetets campus och klustret av forskning och utveckling i Otnäs och Kägeludden.

"Det sker enorma förändringar kring varje metrostation i Esbo. Områdena längs metrobanan utvecklas till attraktiva och högklassiga områden för arbete och boende. De är utmärkta förläggningsplatser och verksamhetsmiljöer för både inhemska och internationella aktörer. Samtidigt får invånarna bättre och lättare tillgängliga tjänster", säger han.

Esbo, som stödjer sig på västmetron och spårtrafik, håller på att reformera hela sin stads- och servicestruktur. Målet är att öka antalet arbetsplatser med hundra procent.

"Västmetron är den viktigaste utvecklingsleden för den ekonomiska tillväxten i hela Finland. Den betjänar invånarna och tillväxten i hela regionen. Även den framtida Spår-Jokern är en viktig del av helheten. Den introducerar i början av år 2020 den eftertraktade förbindelsen mellan stadsbanan och västmetron. Samtidigt förbättras de tvärgående förbindelserna. Spår-Jokern förbättrar också förbindelserna till Aalto-universitetet och det vetenskapliga klustret i Otnäs."

Områdena under utveckling och urbanisering kring metrostationerna i korthet
 
Kägeludden

Metro Keilaniemi
Metron medför betydande förändringar i Kägeluddens miljö. Tunnelbygget för Ring I är redan i gång. På tunnelns lock ska byggas en park som ökar rekreationsmöjligheterna i området.

Genom bygget av kontor och bostäder blir Kägeludden under de närmaste åren en tätare och mer levande stadsmiljö. I området ska byggas bland annat fyra runda bostadshöghus, den högsta av dem med 40 våningar. Bygget av det första höghuset börjar år 2019 efter att trafiken på Ring I vid Kägeludden flyttats ned i tunneln. Ett ytterligare mål är att utveckla rekreationsanvändningen av Kägeluddens strandområde.

Tack vare metron blir det betydligt lättare att nå Kägeludden. Bredvid metrostationen planeras ändhållplatsen för snabbspårvägslinjen Spår-Jokern, som går mellan Kägeludden i Esbo och Östra Centrum i Helsingfors. Spår-Jokern blir färdig i början av 2020-talet.

Bygget av Kägeludden och tunneln för Ring I förenar området med Otnäs och Hagalund. Hagalund–Kägeludden–Otnäs är ett viktigt område för hela Finland. Det har exceptionellt goda förutsättningar att locka investeringar och företag till Esbo tack vare Aalto-universitetet, de stora börsbolagen, den starka startup-verksamheten, det mångsidiga kulturutbudet och den ökande befolkningen i området.

Aalto-universitetet

Aalto-universitetets metrostation i Otnäs ligger i universitetets campusområde, som är under kraftig utveckling. Samtliga av universitetets kärnfunktioner placeras här före utgången av år 2021. I metrocentralen pågår redan bygget av Väre, högskolan för konst och design vid Aalto-universitetet, som flyttar från Arabia i Helsingfors till Otnäs. Väre är ett av de största byggnadsprojekten i Otnäs någonsin. I metrocentralen kommer också att byggas affärslokaler.

Även handelshögskolan vid Aalto-universitetet ska få en ny byggnad i Otnäs. Byggarbetena har redan inletts. Verksamheten på campuset i Tölö flyttar till huset på Marvägen 13 sommaren 2019. Dipoli, som renoverades nyligen, har fått ett nytt och stolt liv som Aalto-universitetets huvudbyggnad.

Aalto-universitetets biblioteksbyggnad i Otnäs centrum ritades av Alvar Aalto och blev färdigt år 1970. Nu har det byggts om till ett modernt inlärningscentrum. Tekniska högskolans tidigare huvudbyggnad på Otsvängen 1 har byggts om och omvandlats till Kandidatcentrum.

Aalto-universitetets campusområde har utvecklats till en unik koncentration för samarbete. Det öppna, experimentorienterade och samarbetsstödjande ekosystemet lockar studerande, forskare, lärare, annan personal och partner från alla håll i världen. 

Källa: Staden Esbo

Annons

Annons

Annons