Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Abacus vinner markanvisning om nybyggd ö i Värtan

Nybyggd ö i Värtan utvecklas med 1 500 nya bostäder. Illustration: Adept & Mandaworks/Stockholms stad.
Nybyggd ö i Värtan utvecklas med 1 500 nya bostäder. Illustration: Adept & Mandaworks/Stockholms stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 dec 2017

Det blev Abacus Bostad som ropade hem den attraktiva sjömarken ute i Värtan och vann därmed Stockholms stads markanvisning för en helt ny ö med bostäder som ska anläggas och byggas strax intill mynningen vid Husarviken brevid Norra Djurgården. Staden arbetar just nu med en detaljplan som förväntas klubbas igenom i slutet av 2018, skriver SvD. 

Totalt ska den rektangulära ön, som i dagsläget inte finns, bebyggas med 1 500 nya bostäder och 11 000 kvadratmeter lokaler och butiker samt ett par förskolor. Med bro över till Norra Djurgården blir det kanaler kring ön, som även ska ge möjligheter för sjöliv och kajstråk. 

Stockholms stad ska nu gå vidare med ytterligare markanvisningar vid Kolkajen, nordväst om Lidingöbron, som ligger nedanför nuvarande Norra Djurgårdens exploateringsområde. Markanvisningarna kommer att gå till de bostadsproducenter som betalar mest för marken. Den första tilldelningen av mark gick till högstbjudande för 34 000 kronor per kvadratmeter BTA.

Strax väster om den blivande Kolkajen pågår just nu utbyggnaden av ”Brofästet”, som innehåller cirka 600 nya bostäder och 3 000 kvadratmeter lokaler. Kolkajen ansluter direkt till stadsutbyggnadsetapp Ropsten, som avslutar stadsutvecklingsområdet i Hjorthagen. Hela Kolkajen förväntas vara klar 2027.

 

Ropsten blir stor kollektiv trafikknutpunkt

I gasverksområdet, sydväst om Kolkajen planeras för ett större och mer varierat utbud av handel, kultur och utbildningslokaler. Även söder om Kolkajen, vid Hjorthagsberget pågår planläggning för ett bergrumsgarage som möjliggör parkering i bergrum med cirka 1 200 parkeringsplatser.

Ropsten blir en stor kollektiv trafikknutpunkt i stadsutvecklingen där man runt tunnelbanans slutstation planerar en tät handels-, kontors, och bostadsexploatering. 

Annons

Annons

Annons