Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Link vinner markanvisning i Helsingborg

Bild: Link Arkitektur.
Bild: Link Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jan 2018

Link arkitektur har tillsammans med Bonum, Riksbyggens koncept för seniorboende, vunnit en markanvisning för 58 seniorbostadsrätter i Helsingborg.

Det nya seniorboendet byggs i Pålsjö, ett område i utkanten av Helsingborg som omges av åkrar och skogsmark. Stadsbilden omkring Pålsjö präglas av variationsrik bebyggelse med formstarka inslag. Ambitionen är att skapa kontakt mellan området och det omgivande naturlandskapet, samt att skapa mötesplatser – en förutsättning för ett gott stadsliv, social gemenskap och en trygg miljö.

Link arkitektur och Bonum delar visionen om att hållbarhet ska stå i fokus i varje projekt.

- Vi har ett systematiskt arbetssätt som gör att vi redan i ett tidigt skede kan identifiera de viktigaste hållbarhetsaspekterna. För att kunna skapa hållbara byggnader och miljöer arbetar vi med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt i vår arbetsprocess och i relation med kunden, säger Marius Lorentzen på Link arkitektur.

Totalt inrymmer förslaget 58 bostadsrätter och dessutom finns det gemensamt disponerade ytor såsom gemensamhetslokal och övernattningslägenhet.

–Vi är mycket glada över markanvisningen i Pålsjö och ser fram emot att få vara med och utveckla ytterligare hållbara bra bostäder i Helsingborg, säger Alexandra Adriani, avdelningschef på Link arkitekturs Malmökontor.

Markanvisningen avser fastigheten Kalken 2, Pålsjö i Helsingborg, och byggstarten är planerad till 2018/2019. 

Annons

Annons

Annons