Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Transportplan väntas ge tiotusentals jobb

Fredrik Sandberg / TT: Nybyggen och underhåll av vägar, järnväg, sjöfart och flyg inom Trafikverkets transportplan väntas ge jobb åt cirka 20|000 personer varje år fram till 2029. Arkivbild.
Fredrik Sandberg / TT: Nybyggen och underhåll av vägar, järnväg, sjöfart och flyg inom Trafikverkets transportplan väntas ge jobb åt cirka 20|000 personer varje år fram till 2029. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 10 jan 2018

Jobben kommer att finnas hos många olika aktörer.

Det handlar om nybyggnation, och om konsulter för projektering, men även om företag som gör underhåll, säger Rolf Haraldsson, nationell projektledare på Trafikverket.

I vissa fall räknar verket med att det behövs nya former av kompetens, till följd av teknikens utveckling.

"Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen", säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, enligt ett pressmeddelande.

Nyanlända ingenjörer

Verket har också startat ett projekt där nyanlända ingenjörer vidareutbildas för att arbeta med järnvägar.

Förslaget till transportplan för 2018–2029 lades fram i somras och har sedan dess varit ute på remiss. Regeringen väntas besluta om planen under våren.

Den mest uppmärksammade delen av Trafikverkets förslag handlar om järnvägar för höghastighetståg. Verket föreslår att de byggs för maxfarten 250 kilometer i timmen. Alternativet, att bygga för 320 kilometer i timmen, har bedömts som för dyrt.

Trafikverkets anslag för investeringar och underhåll ökar dock, från 52 miljarder kronor 2016 till nästan 66 miljarder 2019, enligt förslag från regeringen.

Verket rekryterar

Samtidigt behöver Trafikverket självt rekrytera personal. Myndigheten räknar med att anställa cirka 3 000 personer under de närmaste åren, som följder av teknikutveckling, pensionsavgångar och normal omsättning bland personalen.

Långsiktiga fördelar av en bättre infrastruktur är inte med i den jobbanalys som Trafikverket nu presenterar.

Vi tittar på samhällseffekter, men den analysen är inte klar ännu, säger Rolf Haraldsson.

Annons