Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Wingårdhs erhåller uppdrag i Pedagogen Park, Mölndal

Bild: Wingårdhs.
Bild: Wingårdhs.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 jan 2018

Aspelin Ramm Fastigheter har tilldelat Wingårdhs uppdraget att utforma två kvarter i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Det vinnande förslaget valdes ut efter ett parallellt uppdrag, där tre olika arkitektbyråers förslag har bedömts och utvärderats.

– Wingårdhs har på ett väldigt smart sätt skapat en välkomnande och trivsam miljö där Bifrostgatan blir en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

De två kvarteren utgörs av en bostadsfastighet och en kontorsfastighet med en sammanlagd yta om cirka 28 000 kvadratmeter som placerats nära Bifrostgatan. I de båda byggnaderna planeras totalt mellan 500 och 600 parkeringsplatser i flera plan som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan finns butikslokaler som bidrar till att göra Pedagogen Park till en verklig blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service. 

– Av de tre förslagen tycker vi att Wingårdhs bäst har lyckats skapa en levande miljö som verkligen sätter människan i centrum. De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området. 

Pedagogen Park är redan idag en etablerad och populär mötesplats där ett 40-tal företag och organisationer bedriver sin verksamhet. Inom de kommande åren planeras det byggas totalt cirka 1100 nya bostäder i området, vilket gör Pedagogen Park till en helt ny stadsdel i Mölndal. 

– Det nya kontorshuset rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvadratmeter. Det gör att vi kan vara flexibla och möta både nya och befintliga hyresgästers önskemål om nya kontorslokaler. I bostadsfastigheten bygger vi sammanlagt 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvadratmeter med butikslokaler i gatuplanet som stödjer det dagliga livet i den nya stadsdelen, säger Mathias Vårström.  

Förutom förslagets funktionella och stadsmässiga kvaliteter vill Gert Wingårdh framhålla omsorgen om närmiljön och människorna som ska bo och arbeta i Pedagogen Park. 

– Förutom att ge byggnaderna en oregelbunden och mänsklig gestaltning, som gör att de känns mindre, så har vi i vårt förslag även lagt stor vikt vid att skapa miljövänliga, hållbara och trivsamma miljöer. Vi föreslår exempelvis gröna tak med växtlighet som bidrar till att rena luften. Dagvattnet vill vi tillvarata och använda som ett dekorelement på samma sätt som vi planterar gröna växter som slingrar sig upp längs fasaderna och ger karaktär åt husen. På kontorshusets fasad bygger vi dessutom olika typer av aktiva solskydd som stänger ute solen men som släpper in dagsljuset. Det bidrar till att hålla nere energiförbrukningen i fastigheten, säger Gert Wingårdh.

Annons

Annons

Annons