Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

NCC bygger om Skaraborgs sjukhus i Skövde

Fotograf: ABAKO arkitekter.
Fotograf: ABAKO arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 jan 2018

 Västfastigheter tilldelar NCC uppdraget att göra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för mer moderna och ändamålsenliga lokaler. Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 miljoner kronor. 

 

– Tillsammans inleder vi nu ett arbete för att utveckla och bygga om sjukhuset så att vi bland annat får mer tillgänglig vård där vi kan ha ett processorienterat arbetssätt. Vi ska också skapa moderna, flexibla lokaler som anpassas till framtidens behov samt skapar en bra arbetsmiljö för de anställda på sjukhuset, säger Karin Andersson, projektledare, Västfastigheter.

NCC:s uppdrag blir att bygga om huvudentrén samt de delar av fastigheten som idag huserar ett 20-tal olika mottagningar samt lokaler för restaurang, konferenscenter och externa hyresgäster. Målsättningen med projektet är att skapa generella, flexibla typmottagningar som möjliggör en framtida varierad användning av dem. En viktig målsättning är att få in mer dagsljus i de idag mörka delarna av sjukhuset. Ombyggnaden möjliggör även den lagstadgade PCB-saneringen som föreligger Västfastigheter att genomföra. Den totala ombyggnationen avser 30 000 kvadratmeter.

Projektet är ett partneringsamarbete i två faser. Under den första fasen som pågår fram till det andra kvartalet 2019 ska systemprojektering och detaljprojektering göras och därefter sker byggnation i den andra fasen.

Ombyggnationen förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2024/2025. 

Annons

Annons

Annons