Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 23 2019
Senaste Nytt

 YIT och Lemminkäinen fusioneras

Illustration: YIT
Illustration: YIT
Publicerad av
Christer Wiik - 01 feb 2018

Med över 100 års erfarenhet vardera har de finska byggbolagen YIT och Lemminkäinen den 1 februari 2018 nu gått samman. Från och med nu kommer företaget att verka under YIT:s namn. Det sammanslagna bolaget är Finlands största i sitt slag och ett framträdande byggbolag i Nordeuropa. 

Företaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter och stadsområden. YIT är också specialiserade inom komplexa infrastruktur- och beläggningsprojekt. Under 2016 var det nya YIT:s sammanslagna omsättning 3.4 miljarder EUR och sysselsatte omkring 10,000 medarbetare.

"Tillsammans med våra kunder skapar YIT mer funktionella, attraktivare och hållbarare städer och miljöer. YIT är verksamma i 11 länder: Finland, Ryssland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen" skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver vidare:
"I Sverige är vi verksamma över hela landet inom infrastrukturprojekt med fokus på grund- och anläggning, tunnel- och berg samt beläggning. Vi har funnits på den svenska marknaden i över 30 år och har gedigen kunskap om de lokala förutsättningarna. Tillsammans med våra kunder skapar vi morgondagens infrastruktur genom att ständigt utveckla nya produkter och hållbara lösningar, vilket gör att vi alltid kan erbjuda den senaste och mest effektiva tekniken" 

Fusionen skapar ett finansiellt starkt bolag med stadsutveckling som motor för tillväxt och lönsamhet. Företagets affärsområden kommer komplettera och balansera varandra och minska känsligheten för konjunkturcykler.

- Sammanslagningen är ett strategiskt viktigt steg för oss och skapar en tillväxtplattform som lägger grunden till att bli en av de ledande stadsutvecklarna på den Nordeuropeiska marknaden. Jag är övertygad om att fusionen skapar en aktör, vars aktiva utvecklingsarbete ytterligare stärker kundupplevelsen och företagets konkurrenskraft. Sammanslagningen skapar också nya karriärmöjligheter, till exempel i komplexa projekt som kombinerar infrastruktur, kommersiella fastigheter och bostadsutveckling, säger Kari Kauniskangas, CEO för YIT Corporation.
Källa: YIT

Annons