Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Eurostop Arlanda ska bli en global arena för stora mässor och kongresser


DRIVELAB BIG ska bli en permanent mässa och utbildningsplats för stora fordon. Etapp I blev klar i oktober 2017 och etapp II pågår. Illustration: Visual ID
DRIVELAB BIG ska bli en permanent mässa och utbildningsplats för stora fordon. Etapp I blev klar i oktober 2017 och etapp II pågår. Illustration: Visual ID
DRIVELAB Center är en samlingsplats för olika verksamheter inom fordonsindustrin med fokus på utbildning. Där finns bland annat Training Partners huvudkontor. De arbetar med kompetens- och affärsutveckling, främst för fordonsbranschen. Foto: Franz Smidek
DRIVELAB Center är en samlingsplats för olika verksamheter inom fordonsindustrin med fokus på utbildning. Där finns bland annat Training Partners huvudkontor. De arbetar med kompetens- och affärsutveckling, främst för fordonsbranschen. Foto: Franz Smidek

–Arlandastad Holding arbetar med möten i konceptuella plattformar för bygg- och fordonsindustrin samt inom området hälsa och idrott, berättar företagets vd, Dieter Sand. Här visar han upp en karta över den framväxande Flygplatsstaden, Airport City Stockholm. Foto: Franz Smidek
–Arlandastad Holding arbetar med möten i konceptuella plattformar för bygg- och fordonsindustrin samt inom området hälsa och idrott, berättar företagets vd, Dieter Sand. Här visar han upp en karta över den framväxande Flygplatsstaden, Airport City Stockholm. Foto: Franz Smidek

Arlandastad Holding har sitt kontor i Drivelab Center i Airport City Stockholm. Foto: Franz Smidek
Arlandastad Holding har sitt kontor i Drivelab Center i Airport City Stockholm. Foto: Franz Smidek
Airport City Stockholm, motorn i den framväxande flygplatsstaden ägs av tre framsynta aktörer: Sigtuna kommun, Arlandastad Holding och Swedavia. Från vänster: Christer Wikström, kommundirektör, Sigtuna kommun, Dieter Sand, vd, Arlandastad Holding, och Fredrik Jaresved, vd för Airport City Stockholm. Här får han även representera Swedavia. Foto: Franz Smidek
Airport City Stockholm, motorn i den framväxande flygplatsstaden ägs av tre framsynta aktörer: Sigtuna kommun, Arlandastad Holding och Swedavia. Från vänster: Christer Wikström, kommundirektör, Sigtuna kommun, Dieter Sand, vd, Arlandastad Holding, och Fredrik Jaresved, vd för Airport City Stockholm. Här får han även representera Swedavia. Foto: Franz Smidek
Publicerad av
Redaktionen - 12 feb 2018

Köpcentret Eurostop Arlanda förvandlas nu till en internationell mötes- och mässanläggning, Scandinavian Expo. Anläggningen ligger i den expansiva flygplatsstaden Airport City Stockholm och slår upp portarna år 2020.

Där finns sedan tidigare bland annat Drivelab Center med Training Partners huvudkontor för fordonsindustrins kompetens- och affärsutveckling.

 

Fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding, som tillsammans med Swedavia och Sigtuna kommun äger Airport City Stockholm, köpte våren 2017 Eurostop Arlanda av Unibail Rodamco.

–Den nya anläggningen blir ett viktigt inslag i utvecklingen av en internationell mötesplats i Airport City Stockholm, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Holding. Läget vid Arlanda flygplats, mitt emellan Stockholm och Uppsala, med täta flygförbindelser världen över, gör det enkelt att nå anläggningen.

Att ingen annan aktör hunnit före med liknande planer förvånar Dieter Sand men han gråter inte över det:

–En internationell affärsmässa vid landets största flygplats borde vara en självklarhet, menar han.

 

Konceptuella plattformar

Dieter Sand har drygt 20 års erfarenhet av projektutveckling inom detaljhandeln (köpcentra) och byggsektorn. Erfarenheten kommer väl till pass i hans spännande jobb som vd för Arlandastad Holding som äger stora markområden mellan Arlanda Flygplats och Arlandastad.

–Vi jobbar med möten i konceptuella plattformar för bygg- och fordonsindustrin samt inom området hälsa och idrott, berättar han. Därtill kommer mässkonceptet, Scandinavian Expo, som det mesta kretsar kring just nu. Inom kort ska vi upphandla en mässoperatör och därefter byggentreprenörer.

 

Äntligen händer det något

Olika intressenter har över tid haft skilda planer för Arlandastad. Men det är först nu det börjar hända något mera storskaligt.

–Genom det samägda bolaget Airportcity Stockholm har vi kunnat enas kring en tydlig målbild och vision för platsen, menar Dieter Sand. Ingenting sker på spekulation, utan alla koncept svarar mot ett konkret behov hos en global marknad.

Ombyggnationen av den 100 000 kvadratmeter stora fastigheten, som tidigare utgjorde Eurostop Arlanda, är i full sving. Under våren 2018 påbörjas byggandet av mässanläggningens första del med två hallar på 5 000 kvadratmeter vardera.

Att bygga hållbart är nödvändigt för miljön men också ett viktigt konkurrensmedel.

–Hållbarheten säkerställer vi genom att certifiera byggnaderna enligt Swedish Green Building Councils olika regelverk, säger Dieter Sand. Vår nya långtidsparkering med bergvärme, byggd för Swedavia, fick det högsta miljöbetyget, excellent enligt certiferingssystemet Cequal. Parkeringen har 1565 asfalterade p-platser.

 

 

Fördubblad hotellkapacitet

–Scandinavian Expo kommer förutom stora mässhallar att få en stor konferensavdelning samt restauranger och olika typer av kringservice, säger Dieter Sand.   

Hotellkapaciteten i området kommer att fördubblas till 900 rum. De 450 nya rummen tillkommer bland annat genom en om- och tillbyggnad av Quality Airport Hotel i Eurostop i Arlandastad.

–Investeringarna i Arlandastad innebär att bolagets fastighetsvärde ökar från 2,7 miljarder kronor till 5,7 miljarder, berättar Per Taube, huvudägare i Arlandastad Holding.  

Arlandastad Holding investerar även i infrastrukturen.

–Det är nödvändigt om Airport City Stockholm ska få den kapacitet som krävs för att kunna ta emot en kraftig ökning av resenärer och gods, framhåller Per Taube. Bland annat byggs nya tillfartsvägar och en tunnel under E4 som står klara under 2018. De direkta bygginvesteringarna i markområdet uppgår till 300 – 400 miljoner om året. Härtill kommer förvärvet av Eurostop Arlanda för 400 miljoner kronor.

 

En renodlad affärsmssa

Blir Scandinavian Expo en konkurrent till mässorna i Älvsjö och Kista?

–Det blir snarare ett komplement till dessa breda mässor, menar Per Taube. Scandinavian Expo blir primärt en mötesplats ”business to business”. Målgruppen är kapitalintensiva branscher som inser värdet av en flygplatsnära affärsmässa.

Fordonsindustrin har insett fördelarna med Airport City Stockholm.

–De förlägger sina tester till Drivelab Center i vår fastighet, berättar Per Taube. Det finns två testbanor i området som även polisen använder. Sommaren 2017 hyrde Volvo våra anläggningar för att visa upp den nya suven XC60 för en utvald publik, influgen från ett trettiotal länder.

Totalt förlägger fordonsindustrin årligen runt 150 000 utbildningsdagar till Drivelabområdet, där Training Partners huvudkontor för kompetensutveckling ligger. Det är en smått astronomisk siffra. Invid Drivelab Center ligger Drivelab Hotel, före detta Arlanda Airport Hotel.

–Nu färdigställs ytterligare 3 000 kvadratmeter utbildningslokaler för fordonsindustrin i Drivelab Center, berättar Dieter Sand. I Drivelabfamiljen finns också en utbildning för förare av tunga fordon i Yrkeshögskolans regi.

 

Bostadsutställningen Nybygget

Hösten 2017 invigdes Drivelab BIG, en permanent mässa och utbildningsanläggning för stora fordon. Byggnaden är på drygt 15 000 kvadratmeter i ett våningsplan. Tomten, med väl tilltagna uppställnings- och utställningsytor, är hela 55 000 kvadratmeter stor.

I Flygplatsstaden Airport City Stockholm i Arlandastad finns också bostadsutställningen Nybygget, en permanent utställning av småhus från Sveriges ledande tillverkare.

–Där ska ett utbildningskoncept för byggbranschen knytas ihop med utställningen, berättar Dieter Sand. Dessutom har ett utbildnings- och forskningsprojekt inom hälsa och idrott sjösatts. Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding är inne i slutfasen av en förstudie som undersökt möjligheten att etablera en nationell utvecklings- , tränings- och utbildningsanläggning för fotboll vid Arlandastad.

Drivelab och Scandinavian Expo ser visionären Per Taube bara som en början på Arlandastad Holdings framtidsplaner för Airportcity Stockholm.

–På utländska flygplatser har större företag ofta sina filialkontor. Sådana etableringar ska vi försöka få hit också.

Den framsynte entreprenören PerTaube har en unik förmåga att se helheten istället för bara pusselbitarna. Ett framgångsrecept som hittills burit frukt och säkert gör det igen. Och det handlar inte bara om frukter som hänger lågt.

 

 

 

 

Annons