Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Godkänd detaljplan för Barkarbystadens tredje etapp

Bild: Tovatt Architects & Planners.
Bild: Tovatt Architects & Planners.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 mar 2018

Nyligen antogs detaljplanen för den tredje etappen i Barkarbystaden i Järfälla kommun.  Området är en central del av Barkarbystaden och gränsar både till naturreservatet, nuvarande bebyggelse och Barkarbystadens framtida tunnelbanestation.

Barkarbystaden omfattar 37 hektar och 30 kvarter, vilket möjliggör en blandstad med hela 4 400 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus, en F-9 skola för 1 100 elever, förskolor, äldreboende, service, handel, torg och parker.
    

Förutom bostäder omfattar detaljplanen 10 000 kvm lokaler för handel och service, tre torg och nio parker, en för- och grundskola med särskola för elever i F-9, åtta integrerade förskolor i de större kvarteren och en idrottsplats med bollplan som gränsar till naturreservatet.
    

I området finns flera kulturhistoriska spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Dessa ska bevaras och göras tydliga i den nya stadsbilden. Bland annat bevaras en hangar och vägarna kommer att ha spår av landningsbanan och taxibanor.
    

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra totalt 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.

Annons

Annons

Annons