Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

ALM omvandlar kontors- och industrifastighet i Bromma till bostäder

Bild: Castellum.
Bild: Castellum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 mar 2018

Det står klart att Castellum säljer fastigheten Archimedes 1 i norra Mariehäll, Bromma, till ALM Equity. Fastigheten omfattar totalt 18 000 kvadratmeter kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde.

Försäljningspriset uppgår till 285 miljoner kronor (237 Mkr vid tillträde samt ytterligare 48 Mkr i tilläggsköpeskilling när detaljplanen för området vinner laga kraft), vilket är i nivå med senaste värdering.
    

Med anledning av att Mariehäll omdanas till ett område med allt större inslag av bostäder ingick Castellum redan 2013 ett optionsavtal med Alm Equity om att sälja fastigheten Archimedes 1, i syfte att konvertera denna till bostäder.

Annons

Annons

Annons