Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Wingårdhs och AART ritar Lunds nya gymnasieskola

Bild: Lunds kommun.
Bild: Lunds kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 apr 2018

Det blir Wingårdhs Arkitekter, i samarbete med AART Architects, som får uppdraget att gestalta Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet utifrån sitt tävlingsbidrag ”Tätt tillsammans”.

 Skanska har vunnit uppdraget att projektera och bygga skolan och med arkitekttävlingen avgjord har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats. Nästa viktiga steg i processen blir att färdigställa den nya detaljplanen för området, som förväntas gå ut på samråd efter sommaren eller i början av hösten.

Hedda Anderssongymnasiet kommer att uppföras centralt i Lund på den tomt där Svaneskolan ligger i dag. Den byggs i etapper, allt eftersom den gamla skolan rivs, och beräknas vara helt färdigbyggd 2023.

I sin bedömning har juryn tagit ställning till en rad faktorer, allt från tekniska förutsättningar för att genomföra projektet i etapper till att skapa bra lärmiljöer för framtidens undervisning. Av de fyra tävlingsbidragen bedöms Wingårdhs och AARTs Tätt tillsammans vara det som bäst motsvarar de mål och krav som ingått i tävlingsprogrammet:

Bakom det vinnande bidragetstår, förutom arkitekterna Wingårdhs och AART Architects, även Bogl (landskap), Sweco (trafik), Skolsprånget (lokalprogram) och WSP (brand).

 

Annons

Annons

Annons