Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Malmö värdstad för internationell kongress om hållbara städer och samhällen

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor
Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 apr 2018

 110 deltagare från hela världen träffas i Malmö för att utbyta erfarenheter och kunskap inom FN:s globala mål nr. 11 – Hållbara städer och samhällen – och nr. 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Den internationella samarbetsorganisationen INTA (International Urban Development Association) arrangerar årliga världskongresser om hållbar stadsutveckling och har valt att lägga årets möte i Malmö.

- Det var naturligt för oss att erbjuda Malmö som mötesplats för årets världskongress, eftersom vi är bra på att samarbeta för att utveckla nya lösningar på urbana frågor, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Konferensen äger rum på Studio i Västra Hamnen. Deltagarna har fått välja mellan att delta på fyra olika studiebesök i Malmö, där olika exempel på samarbeten kring de 17 globala målen kommer att presenteras och diskuteras. De fyra exemplen visar pågående arbete i Lindängen, Amiralsstaden, Sofielund och Västra Hamnen.

-De lokala samhällsutmaningarna är av samma karaktär som de globala, men skiljer sig åt i omfattning. Jag tänker på utbildning, jobb, jämställdhet, boende, miljö och energi. De lokala och globala aktörerna är också beroende av varandra för att nå de globala målen, säger Christer Larsson.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan International Urban Development Association (INTA), Malmö stad och Nordic City Network (NCN). Malmö stad är medlem i INTA och NCN.

Annons

Annons

Annons