Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Kjellander Sjöberg vann tävling om Nacka Port

Bild: Kjellander Sjöberg.
Bild: Kjellander Sjöberg.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 maj 2018

Nu står det klart att Kjellander Sjöberg arkitektkontor har vunnit tävlingen om Nacka Port, ett nytt kvarter i övergången mellan Nacka och Stockholm. Platsen har sedan tidigare pekats ut av Nacka kommun som lämplig för ett tydligt landmärke.  

- Nacka Port är en fantastisk chans att genomföra ett projekt som är både intressant och tredimensionellt skulpturalt, med ett humanistiskt och angeläget innehåll. Kvarteret har alla möjligheter att bli hållbart och en myllrande stadsmiljö som höjer intensiteten i området, Stefan Sjöberg, ansvarig arkitekt.

Tävlingen med tre inbjudna arkitektkontor genomfördes i samråd med Nacka kommun och Sveriges arkitekter. Arbetet med planläggningen av kvarteret har inletts, med planerad lagakraftvunnen detaljplan under 2020. Uppdragsgivare är Nacka Port.

 
Nacka Port, kvarteret Klinten, ligger i en varierad stadsbebyggelse, mellan Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad, med inslag både av skärgårdskaraktär och äldre industribebyggelse. Tävlingsprogrammet efterfrågade en lösning på hur lokala upplevelsevärden kan skapas, i kombination med en meningsfull och tydlig byggnad som stärker identitet, noder och stråk – och bättre kopplar samman stadsmiljön. Med utgångspunkt i den antikvariskt intressanta industrimiljön kring Klintens färgfabrik genererar det vinnande förslaget nya typer av stadsrum, och bidrar till ett lokalt, inbjudande stadsliv.

 

Annons