Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Träarkitektur på årets biennal

Skiss: In Praise of Shadows Arkitektur.
Skiss: In Praise of Shadows Arkitektur.
Fotograf: Foto: Microclima.
Fotograf: Foto: Microclima.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 maj 2018

Svensk arkitektur är väl representerat på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect i parken Serra dei Giardini ger plats för arkitekter som jobbar utforskande med material och produktion utifrån temat trä och klimat. I huvudutställningen står redan klart att professor Elizabeth Hatz och Skälsö arkitekter samt Arkdes/Petra Gipp deltar.

– På Biennalen ställer vi ut sju nya praktiker som processinriktat har arbetat utifrån temat trä och klimat. Just nu finns ett stort internationellt intresse för den svenska arkitekturscenen och Sveriges Arkitekter ser det som sin uppgift att introducera nästa generation svenska arkitektkontor för denna publik. Venedigbiennalen är det enskilt viktigaste forumet för den internationella arkitekturen och arkitekturdiskussionen. Vi är därför extra glada över möjligheten att eventet sker just där, säger Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA och ordförande för Sveriges Arkitekter.

Dagens snabba utveckling inom träindustrin ger oanade möjligheter för arkitekterna. Hur det kan ske utforskar curator Ulrika Karlsson – som 2004 deltog i Venedigbiennalens centrala paviljong – i utställningen Plots, Prints and Projections. De inbjudna arkitektkontoren har arbetat med installationer i trä i ett nära samarbete med tillverkningsindustrin. Ett av kontoren behandlar aspekter av utställningens mikroklimat. I utställningen undersöks olika delar av träprocessen och träets inneboende egenskaper. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen. 

Som del i utställningen byggs en träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise of Shadows Arkitektur. Den är en fullskaledemonstration som byggs med hjälp av träteknologi. Paviljongen blir navet för samtal, seminarier och workshops, som kretsar kring hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och arkitektens arbetssätt. De visar också träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030.

Sverige har höga ambitioner i fråga om miljömålen. Här får trä, det enda byggmaterialet som aldrig tar slut, en nyckelroll. Sveriges arkitekter har ett gynnsamt läge genom den starka kopplingen till värdekedjan – råvara, industri och forskning finns i omedelbar närhet. Arkitektkåren blir därför lätt en stark kraft i innovationsprocessen.

– Träbyggnadsindustrin har en stark närvaro i Sverige. Tillsammans med en industri som expanderar kraftigt och söker och utvecklar innovationer har arkitekturen en nyckelroll för ökad funktion, kvalitet och form, anser Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Genom utvecklingen av digitala verktyg i det industriella träbyggandet kommer arkitekten närmare produtionsprocessen och blir i hög grad delaktig i material- och resursoptimering.

 

Annons