Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Sölvesborgs kommun utlyser markanvisningstävlingar

Bild: Sölvesborgs kommnun.
Bild: Sölvesborgs kommnun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 maj 2018

Sölvesborgs kommun går ut med två markanvisningstävlingar för Svarta Hejan, som är ett bostadsområde mellan Falkvik och Valjeviken, i Sölvesborgs kommun och Kvarteret Aftonstjärnan.

Tomten på Svarta Hejan är cirka 3 150 kvm efter avstyckning och säljs utfylld till 20 cm under gatunivå. VA för lågtryckssystem, El och fiber är framdraget till tomtgräns. Detaljplanen möjliggör för 1- eller 2-plans hus, friliggande eller sammanbyggda hus. Max BYA är 40 % av fastighetsarean med en maximal taknockshöjd om 8 meter.

Kvarteret Aftonstjärnan utgör 3 904 kvm och säljs i befintligt skick med VA, el och fiber framdraget till tomtgräns. Detaljplanens beteckningar B, C,D möjliggör bostäder, centrum- och vårdverksamhet till en höjd av fyra våningar med indragen femte takvåning. Exploateringsgraden är inte begränsad, men gällande regelverk om utemiljö och parkering på egen tomt ska efterlevas (norm 1,0). Rumshöjd ska vara minst 3,0 i bottenplan för att möjliggöra verksamheter och bättre kunna annonsera dessa mot torget. Entréer mot torget är önskvärda liksom att avsluta torget i norr med en utskjutande överbyggnad på första parkett med utsikt över torget, bron och Sölvesborgsviken.

Annons