Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

BTH bygger i Barkarby

Bild: BTH Bostad och Urban Minds.
Bild: BTH Bostad och Urban Minds.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 jun 2018

Järfälla kommun har tilldelat BTH Bostad en markanvisning för 100 lägenheter samt lokaler för handel och service för att utveckla Barkarby centrum. Området ligger i direkt anslutning till Barkarby station och det framtida regionala kollektivtrafiknavet som utvecklas här med tunnelbana, ny busstation och stopp för regionaltåg.

 

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Barsbro 7:2 och motsvarar upp till 10 000 kvm BTA. BTH Bostad får under två år ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse och exploatering av området. Gemensamt ska parterna arbeta fram en detaljplan för området där BTH bidrar med kompetens ur byggaktörens perspektiv för att säkra en god ekonomisk genomförbarhet vid utformningen av bostäder och lokaler för området.

 

Annons

Annons

Annons