Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 23 2019
Senaste Nytt

Bromsen dras i det offentliga byggandet- men inte förrän nästa år

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Publicerad av
Simon Matthis - 02 jul 2018

Trots stort investeringsbehov i offentliga lokaler, till följd av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal yngre och äldre, visar siffrorna från första kvartalet på motsatt utveckling. Under årets första tre månader har volymen minskat med ca 3 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst byggandet av skolor som har bromsat in från 2016 och 2017 års höga volymer. Byggloven, mätt under de senaste sex månaderna jämfört med samma period 2017, indikerar också en inbromsning framöver. Emellertid pekar SKL på stora behov av investeringar i kommunerna framöver enligt både budget och planer. Även om utfallet inte brukar nå de nivåer som prognosticerats från kommunerna, med hänsyn till begränsningar inom den egna organisationen, överklaganden och brist på entreprenörer, tyder det på en tillväxt inom byggandet. Sammantaget bedömer Industrifakta att inbromsningen av beviljade byggloven får synlig effekt först nästa år, vilket innebär att byggandet av offentliga lokaler väntas öka i år innan det rekylerar nedåt 2019. Detta på grund av hög årstakt, stora investeringsbehov och god utveckling av byggloven under de senaste 12 månaderna.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg, SKL

Annons