Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 23 2019
Senaste Nytt

”Luftkonditioneringen förvärrar den globala klimatuppvärmningen”

Miljökonsekvenserna av ökad efterfrågan av kylning och luftkonditionering i hushåll, kontorslokaler och bilar, leder t.ex. till ökade HFC-utsläpp och orsakar högre energiförbrukning i form av fossila energiformer, vilket är ett problem som måste tas på allvar säger ett forskarteam vid University of Wisconsin-Madison. Foto: Creative Commons, kredit: Triosolution1
Miljökonsekvenserna av ökad efterfrågan av kylning och luftkonditionering i hushåll, kontorslokaler och bilar, leder t.ex. till ökade HFC-utsläpp och orsakar högre energiförbrukning i form av fossila energiformer, vilket är ett problem som måste tas på allvar säger ett forskarteam vid University of Wisconsin-Madison. Foto: Creative Commons, kredit: Triosolution1
Publicerad av
Markku Björkman - 23 jul 2018

Eftersom klimatförändringen fortsätter att förhöja sommartemperaturerna mer än någonsin kan den intensifierade användningen av luftkonditionering i byggnader öka problemen ytterligare genom försämrad luftkvalitet och ökade utsläpp från trafiken, Samtliga dessa faktorer utgör hot mot människors hälsa, enligt en ny studie.

I början av juli publicerades en särskild studie om klimatutveckling av tidningen Public Library of Science (PLOS) Medicine, av ett team av forskare från University of Wisconsin-Madison.

Studien prognoserade upp till tusen extra dödsfall i östra delen av USA varje år enbart på grund av förhöjda luftföroreningar som orsakas av ökad användning av fossila bränslen för att kylning av byggnader där människor lever och arbetar.

- Vi upptäckte att luftföroreningarna blir värre genom användning av luftkonditionering, förklarade David Abel, ledande författare till den nya rapporten och forskare vid Nelson Institute for Environmental Studies Center for Sustainability and the Global Environment.

​​​​​Enligt Abel blir det negativa konsekvenser när man försöker anpassa sig till framtida klimatförändringar.

Analysen kombinerar prognoser från fem olika modeller som går ut på att förutse ökad energianvändning i en varmare värld och hur energi- förbrukningen från fossila bränslen kommer att påverka luftkvalitén och därmed försämra människors hälsa bara inom några decennier.

 - Prognoserna talar ett klart språk. Tusentals människor kommer att drabbas, förklarade Abel.

- Det är ingen tvekan om att luftkonditioneringen räddar liv under sommarens långa värmeböljor, säger Jonathan Patz, en äldre författare till studien och en professor i UW-Madisons institut för miljöstudier och folkhälsovetenskap.

Men även Patz ser den ökade användningen av luftkonditionering som orsak till sämre luftkvalitet och hälsoproblem. "

- Värmeböljor ökar i intensitet. Vi kommer därför att uppleva ökat kylbehov som kräver mer el. Men så länge som länderna fortsätter att förlita sig på kolkraftverk för en del stor del av vår elproduktion, kommer vi att orsaka mer sjukdomar och fler dödsfall varje gång vi sätter på luftkonditioneringen, konstaterade Jonathan Patz.

Resultaten av den nya studien understryker enligt Wisconsin-teamet, behovet av att byta till mer hållbara energikällor som vindkraft och solkraft och att använda dessa och luftkonditioneringsutrustningen mer energieffektivt.

Källa: University of Wisconsin-Madison. Original skriven av Terry Devitt.

 

 

Annons