Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Vectura kan få markanvisning i Hagastaden

Illustration av Stockholm stad. Bilden avser en del av stadsutvecklingsområdet i Hagastaden, Stockholm. Inringad yta avser kv Forskaren.
Illustration av Stockholm stad. Bilden avser en del av stadsutvecklingsområdet i Hagastaden, Stockholm. Inringad yta avser kv Forskaren.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 aug 2018

Vectura kan mycket väl få chansen att uppföra en ny byggnad som ska bidra till ett forsknings- och innovationskluster i världsklass. Stockholms stad föreslår en markanvisning till bolaget som avser kvarter Forskaren beläget i centrala Hagastaden, Stockholm.

Markanvisningen avser cirka 25 000 kvm BTA avsett för kontor och ytor för allmänheten. Vecturas ambition är att utveckla en signaturbyggnad med anknytning till Life Science. Det är en plats där Vectura vill vara med och skapa en destination som bjuder in till kreativt utbyte mellan människor från olika utvecklingsintensiva företag, institutioner och verksamheter.

- Vi tror att byggnaden och dess innehåll kommer bidra till att skapa en attraktiv och levande plats i Hagastaden. Konceptet följer inriktningen av Hagastaden som en vetenskapsstad med fokus på hälsa. Vi är därför mycket glada över att kunna gå fram med denna markanvisning tillsammans med Vectura Fastigheter AB, säger Stefan Hansson, biträdande finansborgarråd (S).

Byggstart för kvarter Forskaren beräknas ske under 2022 och stå färdigt 2024 i samband med att den nya tunnelbanelinjenstår klar. Markanvisningsavtalet mellan staden och Vectura planeras beslutas i exploateringsnämnden den 23 augusti.