Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Grönt byggande

Jeanette Reuterskiöld ny styrelseordförande för Sweden Green Building Council 
Bildkälla: Sweden Green Building Council
Jeanette Reuterskiöld ny styrelseordförande för Sweden Green Building Council Bildkälla: Sweden Green Building Council
Publicerad av
Redaktionen - 27 aug 2018

Sweden Green Building Councils nya styrelseordförande vill att hela byggbranschen ska arbeta hållbart

Text: Annika Wihlborg

Jeanette Reuterskiöld, tidigare Saveros, har valts till ny styrelseordförande förSweden Green Building Council. Hon har varit engagerad i SGBC:s styrelse sedan 2013 och har storslagna ambitioner för att utveckla den snabbväxande medlemsföreningen. I framtidsplanerna ingår bland annat att rekrytera fler kommuner som medlemmar.

Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, har satt ambitiösa mål för framtiden. Föreningen räknar med att ha minst 500 medlemmar år 2025 och då ska också ett minimum om 5000 byggnader ha certifierats enligt något av de certifieringssystem som föreningen tillhandahåller.

Ny styrelseordförande

Jeanette Reuterskiöld, som tidigare varit vd för Arcona och Hifab, tillträder i oktober en ny tjänst somaffärsområdeschef för WSP Management, där hon får en nyckelroll i att utveckla affärsområdet för projekt- och programledning av stora och komplexa uppdrag. För henne var det självklart att anta erbjudandet om att bli styrelseordförande för SGBC.

– Jag har länge varit intresserad av hållbarhetsfrågor och tycker att SGBC är en spännande organisation, inte minst med tanke på att intresset för miljöcertifieringsfrågor är stort och att SGBC har expanderat i snabb takt de senaste åren. SGBC är fortfarande en relativt ung organisation som funnits i nio år. Utvecklingspotentialen är omfattande, säger Jeanette Reuterskiöld.

Stadigt ökande medlemsantal

En av hennes uppgifter som ny styrelseordförande blir att utveckla kansliet så det står rustat att serva SGBC:s medlemmar i takt med att medlemsantalet ökar. Ytterligare en ambition är att få fler kommuner att vilja bli medlemmar i organisationen. Det är viktigt eftersom kommuner ofta fyller en nyckelroll som samarbetspart och ägare i stadsutvecklingsprojekt.  Arbetet med att ständigt utveckla medlemsnyttan för såväl presumtiva som befintliga medlemmar fortsätter förstås också, liksom de kontinuerliga utvärderingarna och analyserna av olika internationella miljöcertifieringssystem och dess potential att implementeras på den svenska marknaden.

Snart möjligt att miljöcertifiera hela stadsdelar
 

– Vi håller även på att utveckla Citylab, en helt ny typ av miljöcertifieringssystem som gör det möjligt att hållbarhetscertifiera hela stadsdelar. Arbetet med att utveckla Citylab har pågått i ett par år vid det här laget och snart är vi redo för lansering. Genom att miljöcertifiera hela stadsdelar får ett helt annat genomslag eftersom man involverar betydligt fler aktörer än vid certifiering av enskilda fastigheter. Vår målsättning är att Citylab ska ta ett helhetsgrepp om stadsdelars miljöcertifiering, det ger de största vinsterna för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande, säger Jeanette Reuterskiöld.

Utgångspunkten i Citylab är att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. Citylab består av fyra delar: Citylab Guide, en handledning för att arbeta med hållbar stadsutveckling i tidigt planeringsskedet, Citylab Certifiering, en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingsprojekt, Citylab Nätverk som vidgar medlemmarnas personliga kontaktnät samt kurser i hur man kan använda Citylab Guide för att klara certifieringen.

Även om miljöcertifieringar är och förblir SGBC:s kärnaffär planerar Jeanette Reuterskiöld även att utveckla organisationens roll som en aktör för kompetensutveckling och utbildning på området. Ambitionen är att samla mycket nyckelkompetens inom hållbart samhällsbyggande.

Fakta: Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande med drygt 400 medlemmar, företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans utvecklar och påverkar de bebyggelsen så att den blir mer hållbar. De strävar efter att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Källa: Sweden Green Building Council 

 

Annons

Annons

Annons