Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

"Det behövs en helt ny väg 77"

Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill trafikverket förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan, men de som upplever vägen i sin närmiljö vill ha en helt ny väg 77. Foto: Trafikverket
Väg 77 förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill trafikverket förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan, men de som upplever vägen i sin närmiljö vill ha en helt ny väg 77. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Markku Björkman - 03 sep 2018

Väg 77 har under åtskilliga år dragits med problem såsom olyckor och långa köer genom Rimbo samhälle.

- Rimbobor har under många årtionden haft tålamod med att politiker och tjänstemän vetat om problemen och talat om att förbättra vägen utan att något hänt, skriver Rimbo Samrådsgrupp till Trafikverket.

- Visserligen har Trafikverket tagit ett beslut om att höja standarden på vägen och dessutom bygga en kringled söder om Rimbo, skriver Samrådsgruppen, ”men detta bygge beräknas att vara klart först 2023 om inga ytterligare förseningar inträffar.”

Brevskrivarna hänvisar till utredning av en ny korridor för förbifarten söder om Rimbo samhälle skulle kunna vara en sådan försening.

Men Samrådsgruppen anser att är trafiksituationen ohållbar redan i dag och då speciellt köerna genom Rimbo samhälle. ”Långa köer bildas både vid korsningen mellan väg 280 och väg 77 vid Ica och ännu en gång när samma vägar korsas vid Rimbo badhus.”

Detta är ytterst frustrerande för trafikanter, onödigt, dåligt för miljön och stadsmiljön. Ännu värre är att våra deltidsbrandmän har rapporterat om att de inte hinner fram i tid till utryckningar. Lokala krafter som Ica har gjort vad de kan genom att flytta och bredda sina ut- och infarter.

Brevskrivarna påpekar att ”Rimbo växer så det knakar” och kommunen har under 2018 skrivit upp Rimbos utvecklingstakt ytterligare då fler och fler är intresserade av att bygga och bo här. I Trafikverkets beräkningar för den nya vägen söder om Rimbo så kommer den endast avlasta ungefär lika mycket som trafiken beräknades öka på grund av områdets utveckling.

Samrådsgruppen anser att detta betyder att trafiksituationen genom samhället skulle vara den samma som i dag om inget annat görs åt situationen. Samrådsgruppen kräver därför en ny väg 77.

Källa: Norrtälje tidning

Annons

Annons

Annons