Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Samverkan i byggbranschen bidrar till utveckling

Bild: Säker Vatten.
Bild: Säker Vatten.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 sep 2018

Tidigare i år på Nordbygg presenterades de två senaste teknikprojekten som Säker Vatten driver tillsammans med branschen, schakt för tappvatten och en teknikvägg i småhus.

Säkert Vatten har tagit rollen som samordnare av utvecklingsprojekt som berör flera områden inom byggandet. Fredrik Runius är teknikansvarig på Säker Vatten och förklarar varför:

– Våra auktoriserade företag behöver förutsättningar för att göra bra VVS-installationer.

Det började med behovet av att kunna skruva fast VVS-installationer på ett säkert sätt i våtrum. Resultatet blev en utprovad typvägg och en samarbetsform som gett mersmak. De två senaste projekten är förslag på utformning av ett tappvattenschakt med tät botten och en teknikvägg.

För schakt är det egentligen tre utmaningar. Det måste finnas plats för installationer, utrymme för att installera rör för varmt- och kallt vatten, VVC och spillvatten samt isolering. Om det blir en läcka ska vattnet rinna ut på ett säkert sätt, utan att orsaka skador. Slutligen får kallvattnet inte bli så varmt att legionellabakterier börja växa.

– Kravet i Boverkets byggregler, BBR, är att stillastående kallvatten inte får bli varmare än 24 grader på åtta timmar, förklarar Fredrik.

Projektets resultat blev två förslag. Den ena är ett schakt för alla rör. Den andra förslaget har två schakt där kallvattnet skiljs av från varmvatten och VVC. Det ger flexibilitet vid nybygge samt vid reparation och tillbyggnad. Dessutom har ett beräkningsprogram utvecklats, för att dimensionera isolertjockleken utifrån temperaturkraven. I skrivande stund håller KTH på att verifiera programmet.

I projektet medverkade representanter för byggbranschens olika områden, arkitekter, VVS konsulter, VVS företag, branschorginisationer, byggare och försäkringsbolag. Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har varit med och finansierat projektet.

Det andra samverkansprojektet är en teknikvägg för småhus. Den har sitt ursprung i att installationerna blir allt fler, samtidigt som kvadratmeterpriserna och konkurrensen om kunderna gör att biytorna som ofta nyttjas till installationer blir allt mindre. VVS-företag är inte ensamma om att behöva mer plats för installationer. Det ska bland annat in värmepump med kollektorrör, teknik för solpaneler och mediecenter utöver el-central och VA-installationer.

Hur ska allt få plats så att det fungerar, håller och går att reparera?

Principen för teknikväggens konstruktion är att installationerna finns samlade och rör och ledningar kommer in via en teknikslits. I projektet har bland andra småhustillverkarna medverkat genom branschorganisationen TMF och försäkringsbolagen via branschföreningen Svensk Försäkring.

Annons

Annons

Annons