Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Grönt ljus för Kallebäcks Terrasser

Fotograf: Illustratör: Maria Kask
Fotograf: Illustratör: Maria Kask
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 sep 2018

Politiker i Göteborg har nu gett klartecken för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen som möjliggör Wallenstams byggnation av 1 800 nya lägenheter samt ytor för kontor, handel, restauranger förskola och skola i området.

Tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket planeras för en gång- och cykelbro över till Mölndalsvägen likväl som en bilramp, eller så kallad fly-under, vid Kallebäcksmotet som ska avlasta trafiken och förbättra tillgängligheten till området.

- Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget. Samtidigt byggs även en kommersiell fastighet längs med E6/E20.

2014 påbörjade Wallenstam arbetet med fastigheten Kallebäck 3:3, tidigare Arlas mejeri. Fastighetens totala areal uppgår till drygt 100 000 kvadratmeter och kommer fullt utvecklad att vara hem för cirka 1 800 familjer och arbetsplats för många människor.

 Kallebäcks Terrassers första etapp är en del av BoStad2021.

Annons

Annons

Annons