Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Komplicerad ombyggnad av Östermalms saluhall

Ett av stånden har renoverats av ett snickeri i Falköping. Alla stånd renoveras nu med stor antikvarisk kompetens. Foto: Lars Bergström
Ett av stånden har renoverats av ett snickeri i Falköping. Alla stånd renoveras nu med stor antikvarisk kompetens. Foto: Lars Bergström
Efter 140 år genomgår nu Östermalmshallen en omfattande renovering. Foto: Raphael Cameron, Vanity Studios.
Efter 140 år genomgår nu Östermalmshallen en omfattande renovering. Foto: Raphael Cameron, Vanity Studios.
Köksutrymmena i saluhallens källarplan dömdes ut av Arbetsmiljöverket. Nu pågår omfattande arbeten med kanaliseringar, installationer och nytt betongbjälklag. Foto: Lars Bergström
Köksutrymmena i saluhallens källarplan dömdes ut av Arbetsmiljöverket. Nu pågår omfattande arbeten med kanaliseringar, installationer och nytt betongbjälklag. Foto: Lars Bergström
Ställningen inne i Östermalmshallen ser närmast ut som ett plockepinn-spel. Foto: Lars Bergström
Ställningen inne i Östermalmshallen ser närmast ut som ett plockepinn-spel. Foto: Lars Bergström
Bakom byggställningarna kan man hitta detaljer av nyrenoverade målningsarbeten. Foto: Lars Bergström
Bakom byggställningarna kan man hitta detaljer av nyrenoverade målningsarbeten. Foto: Lars Bergström
Inne i hallen kan stockholmarna finna allsköns läckerheter. Foto: Magnus Elgqvist
Inne i hallen kan stockholmarna finna allsköns läckerheter. Foto: Magnus Elgqvist
Detalj från exteriören. Tegelbyggnaden hör till en av de finaste byggnaderna i tegel från förra sekelskiftet. Foto: Lars Bergström
Detalj från exteriören. Tegelbyggnaden hör till en av de finaste byggnaderna i tegel från förra sekelskiftet. Foto: Lars Bergström
Fastigheten intill Östermalms saluhall ska omvandlas till ett hotell. Innergården kommer att bil ett atrium och får ett böljande glastak. Illustration: Tengbom
Fastigheten intill Östermalms saluhall ska omvandlas till ett hotell. Innergården kommer att bil ett atrium och får ett böljande glastak. Illustration: Tengbom
Publicerad av
Redaktionen - 08 okt 2018

Text: Lars Bergström

Östermalms imponerande saluhall genomgår en omfattande ansiktslyftning efter 140 år. Men arbetet är mycket mer komplicerat än beräknat. Det nästan 1 000 kvadratmeter stora bjälklaget var i uselt skick och fick sågas upp och gjutas om. Det skedde i 16 etapper för att golvet inte skulle rasa.

Östermalms saluhall var på sin tid höjden av byggnadskonst. Det var första gången en så avancerad gjutjärnskonstruktion prövades i Sverige och byggnaden var en av de första som fick elektriskt ljus. Arkitekterna – Isac Gustaf Clason och Kasper Salin – hade varit i Nordtyskland, Italien och Frankrike och studerat stora tegelbyggnader och konstruktioner med gjutjärn. Hallen byggdes på bara sex månader och invigdes år 1888 av självaste kung Oscar II.

Fullt så snabbt går det inte när den nu rustas upp. Bygget har varit kantat fördröjningar. Först blev bygglovet överklagat, sedan överklagade en betongfirma upphandlingen av betongarbetena. Och som kronan på verket upptäckte man att bjälklaget var för dåligt för att behålla. Det riskerade på sikt att rasa ihop om inget gjordes. Dessutom hittade man arsenik i den gamla betongen. Förmodligen hade den använts vid en tidigare sanering. Kanske för att bekämpa difteri, en epidemi som grasserade i början av saluhallens historia.

– Betongarbetarna kunde inte bila bort den gamla betongen. Istället fick de såga ur betongen för att inte giftigt damm skulle sprida sig i lokalen, berättar Olle Henriksson, projektledare vid Stockholms stads fastighetskontor och ansvarig för ombyggnaden av Östermalmshallen.

Utdömd som arbetsplats
Det som satte igång renoveringen var en inspektion av Arbetsmiljöverket. Verket dömde ut saluhallen som arbetsplats. Bland annat fanns det inte tillräckliga personalutrymmen, köken var otidsenliga, ventilationen dålig och elen behövde uppgraderas.

I samband med ombyggnadsstarten upptäckte man som tidigare nämnts att bjälklaget mellan källarplanet och saluhallen var för dåligt. För att förhindra ett ras fick byggnadsarbetarna skyddsstämpa, det vill säga sätta upp stöttepelare i källarplanet för att hålla uppe det gamla bjälklaget.

– Sedan fick vi riva bjälklaget och gjuta nytt bit för bit i 16 etapper. Varje ny del var tvungen att torka innan vi kunde gå på nästa angränsande yta, berättar Olle Henriksson.

Även bjälklaget i källaren har rivits upp och här ska senare gjutas ett nytt golv. När Aktuella Byggen besöker källarplanet sågar en vajersåg bort stora delar av berget för att ge plats åt kanalisationer, spillvattenrör, ställverk och fettavskiljare. Sammanlagt handlar det om 150–200 kubikmeter berg som ska bort.

Sågljudet skär i öronen och jag inser att jag – förutom väst, stövlar med metallförstärkning och skyddshjälm – borde ha haft hörlurar.

Bjälklaget över våra huvuden – alltså saluhallens golv – är däremot klart och rör för olika funktioner sticker ut från betongtaket.

Svävande ställning
En trappa upp i saluhallen står höga byggnadsställningar resta utefter väggarna. De består av ett oräkneligt antal sektioner. Nyligen monterades Layhers svävande byggnadsställning ner. Den användes bland annat vid målningen av innertaket. Den svävande ställningen var en förutsättning för att arbetena på saluhallens golv skulle kunna pågå samtidigt som arbetena på innertaket (läs om byggnadsställningarna på följande sidor). Tidsplanen var som nämnts mycket pressad på grund av alla förseningar.

Mitt i salen står ett nyrenoverat stånd uppsatt. Det är plats 146, B Anderssons efterträdare. Ståndet har renoverats varsamt på LD snickerier i Falköping. Firman renoverar nu alla stånd och snickeriarbeten. Tillsammans med en antikvarie från Tengboms arkitekter och dekormålare återskapar snickeriet den gamla ursprungliga miljön efter alla konstens regler. Bland annat undersöks måleriarbetena med spektrometer för att hitta rätt nyanser. På väggarna bakom byggnadsställningarna kan man ana de nyrenoverade originalmålningarna och talesätt från förra sekelskiftet.

Planlösningen i saluhallen ska också återställas till den ursprungliga. Stånden kommer att vara placerade i en stjärnformation, där gångarna från saluhallens många entréer leder in till hallens centrum.

Hotell för 70 gäster
Vi lämnar saluhallen och går igenom en uppbruten vägg till nästa fastighet. Liksom saluhallen ägs även den av Stockholms stad. Från början låg här en karamellfabrik, men under senare tid har fastigheten inrymt kontor. Efter ombyggnaden ska fastigheten omvandlas till ett hotell med 70 rum.
– Det kommer att bli möjligt att gå från saluhallen genom en passage via hotellets nya atrium och ut på Nybrogatan, berättar Olle Henriksson.

Atriet får ett sfäriskt böljande glastak som en spansk firma kommer att leverera.  

COWI leder bygget – faktaruta
Östermalms saluhallar är ett så kallat ”construction management-projekt”. Det innebär att ledningen av bygget har lagts ut på entreprenad. Vid ombyggnaden av hallen står COWI för projekteringsledning, installationsledning, samordningsledning, driftsledning, hyresgästkoordination, miljöledning och arbetsmiljöledning. Samt – inte minst – byggnad och drift av den tillfälliga saluhallen på Östermalms torg.

 

Succé för tillfällig saluhall Kortnotis
Östermalms tillfälliga saluhall, som ritats av arkitektkontoret Tengbom, har blivit en succé. Från öppningen den april 2016 har den bara varit stängd i fyra dagar.
Den tillfälliga saluhallen har varit nominerad i flera prestigefyllda arkitekturtävlingar, bland annat WAF, World Architecture Festival, Kasper Salin-priset och Årets Stockholmsbyggnad.

Kanske en av hemligheterna bakom framgången är enkelheten i kombination med de ljusa materialen. Det tror i alla fall Olle Henriksson, projektledare vid fastighetskontoret i Stockholms stad.

Träullsplattorna i taket ger en behaglig akustik och plattorna i kanalplast utefter väggarna släpper in dagsljuset.

Sedan den nya provisoriska saluhallen byggdes har besöksantalet ökat från 1 miljon besökare till 2,4 miljoner per år och omsättningen med 30 procent. 
– Det är speciellt en yngre kundgrupp som har hittat till den nya hallen. När den gamla ombyggda saluhallen ska invigas blir det en stor utmaning att behålla den kundgruppen, säger Olle Henriksson.

Det hårda trycket på den provisoriska hallen har lett till att man nu måste se över hallen, bland annat måste brandutrymningsvägarna breddas.

Ombyggnad av Östermalms saluhallar samt
hotell i intilliggande fastighet, Riddaren 13

Arkitekter: Tengbom
Fastighetsägare: Stockholms stad
Projektledning (construction management): COWI
Tid för renovering: 2016–2019
Antal kvadratmeter totalt:cirka
1 000 kvadratmeter
Kostnad:slutkostnadsprognosen satt till 760 miljoner kronor
 

Annons

Annons

Annons