Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Serneke tecknar ramavtal med Specialfastigheter

Fotograf: Felix Gerlach
Fotograf: Felix Gerlach
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

Under avtalsperioden med Serneke planerar det statliga fastighetsbolaget att genomföra projekt till en uppskattad volym av cirka fyra miljarder kronor. 

Specialfastigheter, som ägs av svenska staten, äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Under avtalsperioden på sju år, planerar Specialfastigheter att genomföra cirka 300 projekt årligen till ett uppskattat värde av cirka 4 miljarder kronor. Specialfastigheter tecknar avtal med flera entreprenörer för fyra zoner i landet och Serneke har i upphandlingen valts ut som leverantör i samtliga zoner.

– Avtalet med Specialfastigheter ligger helt i linje med vår strategi och kundbas – att jobba med samhällsfastigheter på uppdrag av offentliga verksamheter. Vi ser fram emot ett långt samarbete i en rad spännande och viktiga projekt, säger Marlene Wiberg, arbetschef på Serneke Bygg.

Projekten kommer i huvudsak att utföras i anslutning till pågående verksamhet och i fastigheter med höga säkerhets- och skyddskrav, där verksamheten pågår dygnet runt året om.

Projekten kommer vara ny-, om- och tillbyggnationer och kan vara allt från installationsprojekt till kompletta byggnader.  

Kontraktsperioden sträcker sig fram till 2020-10-31 och avtalet innehåller också option på förlängning med två plus tre år.

Annons

Annons

Annons