Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Strategisk Arkitektur ritar 81 bostäder åt Tornet

Bild: Strategisk Arkitektur.
Bild: Strategisk Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 nov 2018

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden där det planeras att byggas totalt cirka 4 000 lägenheter. I sista etappen, Skoltomten, har Strategisk Arkitektur på uppdrag av Tornet ritat 81 bostäder.

Resultatet är ett välavvägt och vardagligt fint hus som på mindre än tio månader har gått från första skiss till färdigt bygglov.

Vid markanvisningstävlingen presenterade Strategisk Arkitektur tillsammans med Tornet vilka kvaliteter vi ville tillföra platsen och projektet. Stor vikt lades vid att visa att Strategisk Arkitektur kunde stå för en innovativ gestaltning som samtidigt passar in i befintlig bebyggelse och uppfyller givna kriterier. Tornet vann därmed markanvisningen vid årsskiftet 2017-2018 och i oktober 2018 beviljades bygglovet för bostadshuset om 81 hyreslägenheter.

Bostadshuset har arbetats fram i nära dialog mellan Staden, byggherren Tornet, totalentreprenören Peab och Strategisk Arkitektur. Att ha samtliga aktörer med i processen från start har underlättat arbetet och processen avsevärt. Resultatet är ett välavvägt och vardagligt fint hus som på kort tid har gått från första skiss till färdigt bygglov.

Projektet består av fyra huskroppar ifrån gatan fallande höjd från sju till fem våningar. Huskropparna har en tydlig volymuppdelning med språng i väggliv som förstärker läsbarheten. Sockelvåningen är markerad och noggrant bearbetad. Fasadkompositionen, fönstersättningen och balkongers gestaltning är lugn och vardagligt vilsam, vilket passar fint in i områdets gestaltning.

Stor omsorg har lagts vid byggnadens detaljbearbetning, såsom det sirliga takutsprånget och balkongernas eleganta smidesräcken. Färgskalan är sober med den ljusa sockelvåningens terrassomaterial och fasadens ljusgrå ton, vilka kontrasteras mot fönsternas och balkongernas mörkare nyanser.

Planlösningen är mycket effektiv och består av två trapphus med vardera 6-7 lägenheter per plan. 

Annons

Annons

Annons