Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, dec, 11 2018
Senaste Nytt

Produktiviteten i byggbranchen är erkänt eftersatt.

Publicerad av
Redaktionen - 03 okt 2018

Annona
Det finns många delar som behöver bli bättre.
 

BIM är ett sätt att möjliggöra ökad produktiviteten genom smartare informationsöverföringar mellan branschens aktörer, sier Johannes Ris, BIM sjef i TIKAB 

BIM har länge varit en kontorsprodukt. Informationen som behövs i ett byggprojekt har funnits i datorerna, i filer, i mappar och på webbsidor länge. Problemet har varit att den informationen är tillgänglig enbart för vissa personer. Ibland krävs det en byggingenjör för att ta ett mått ur en fil. Ska informationen kunna användas ute på byggarbetsplatserna måste den kunna tillgodoses på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Intervju Johannes Ris, BIM Manger, TIKAB

Tikab är ett oberoende teknikkonsultföretag med lång erfarenhet i teknisk framkant och vi levererar tjänster inom BuildTech Services och Mekanisk Konstruktion. Vi är verksamma inom bygg- och anläggning, infrastruktur och tung industri inom transport- och kraftsektorn och vår uppdragsgivare är entreprenörer, myndigheter, andra teknikkonsultbolag och fastighetsbolag. Inom affärsområdet BuildTech Services arbetar vi med den digitala transformation som bygg- och anläggningssektorn befinner sig i. Vi levererar tjänster och lösningar inom BuildTech Management, BuildTech Solutions, Interactivity & Visualization och Reality Capture, säger Johannes Ris.

 TIkabs affärsområde BuildTech Services har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med BIM/VDC-strategi och ledning/implementering i uppdrag som t.ex Slussen och de har nu utvärderat fler 3D BIM field software och valt att satsa på StreamBIM som nu etablerar sig i Sverige.

 Vi hör mycket om BIM, men vad är BIM -(Är det en programvara eller en modell eller ett nytt sätt att arbeta på / ett koncept?)

 BIM är ett ord som varit med länge och som många uppfattar olika. BIM för mig handlar om att kunna samla så många som möjligt kring en gemensam bild av en digital tvilling. BIM handlar om processen att ta fram och nyttja en digital variant av det som ska byggas på smartast och effektivast sätt. Att samla informationen på ett ställe och på så sätt minimera felkällor, feltolkningar och ge rätt information till nästa aktör i byggprocesskedjan. Men BIM är mestadels ett samlingsnamn för all digitalisering som pågår inom byggprocessen.

Varför är BIM viktigt för byggprojekt och den svenska byggbranschen? Vad ska man uppnå genom att använda BIM?

Produktiviteten i byggbranschen är erkänt eftersatt. Det finns många delar som behöver bli bättre. BIM är ett sätt att möjliggöra ökad produktiviteten genom smartare informationsöverföringar mellan branschens aktörer. Genom BIM kan man göra kalkyler, analyser, inköp, utsättning m.m på ett smartare och mer kvalitetssäkrat sätt. BIM ger också ökad förståelse för produkten som ska levereras genom att det skapas en gemensam bild. Med hjälp av att nyttja BIM kan vi upptäcka fel tidigare, minska materialåtgången i produktion, paketera leveranserna effektivare, följa upp fel snabbare, värdera olika beslut m.m. På så sätt kan vi bidra till en hållbarproduktion. Klimatavtrycket vi gör i byggprocessen måste minskas radikalt och jag är övertygad om att BIM kan hjälpa branchen med det.

 

Vad behöver du för att komma igång och lyckas med BIM?

 Det viktigaste för att lyckas med BIM är att inse att man i slutändan har med människor att göra. Människor som ska förstå, tolka och kunna fatta rätt beslut baserat på information. Det är också människor som skapar all information som ska förmedlas. Det som jag tycker är det viktigaste med att lyckas med BIM är att få upp en förståelse för vad all denna BIM-data som skapas ska användas till. Men även hur det ska gå till. Att ha någon som förstår projektörernas vardag och även behoven i t.ex. produktion. Att tidigt starta en dialog och kommunikation i projektet om varför 3D och objektsinformation är viktigt. Då byggs förståelsen hos projektörerna, kvaliten på modellerna blir bättre och utväxlingen av BIM blir större! Det är mer motiverat att göra det där lilla extra om man förstår varför. Börja med människan, inte tekniken!

 

Vad har du sett när du överväger 3D BIM Field-mjukvaran?

BIM har länge varit en kontorsprodukt. Informationen som behövs i ett byggprojekt har funnits i datorerna, i filer, i mappar och på webbsidor länge. Problemet har varit att den informationen är tillgänglig enbart för vissa personer. Ibland krävs det en byggingenjör för att ta ett mått ur en fil. Ska informationen kunna användas ute på byggarbetsplatserna måste den kunna tillgodoses på ett enkelt och användarvänligt sätt. Det har varit högsta kriteriet när vi utvärderat – användarvänligheten. Om det inte är enkelt så används det inte. Vi tittade även mycket på aktörernas tillgång till informationen. Vi vill att alla som behöver ska kunna få logga in och titta. Byggprojekt består av en rad experter och olika hantverkare som kommer och går över tiden. Att låsa informationen till en kostnad per användare är väldigt begränsande. Vi vill kunna bjuda in så många som möjligt för att kunna ta del av projektet på ett smidigt sätt. Dessa två faktorer har varit avgörande för vårt val av StreamBIM. Enkelheten och tillgängligheten för alla i projektet!

 Kristian Samuelsen, Head of Sales Swedish Market

1. Kan du berätta varför du tycker om att jobba för Rendra?

Min största nöje att arbeta med Rendra och StreamBIM är möjligheten att komma in som en liten aktör med en klar lösning till en stor global utmaning inom byggbranschen.

Idag, inte bara på den svenska marknaden, kan vi uppleva att varje fas av byggprocessen startar med tomma ark. Det finns liten eller ingen plattform för kommunikation och projektledning mellan disciplinerna. Den traditionella mjukvaran är ofta så komplexa att de används endast en ingenjör nivå, de läser ofta bara sina egna filformat och sitt eget språk och de är prissatta på ett sätt som gör det svårt för en entreprenör eller byggare att inkludera andra leverantörer.

Detta gör att data som skapas av de olika aktörerna försvinner, utmaningar tar längre tid att lösa och korrigeringar blir mycket dyrare. StreamBIM är svaret på dessa utmaningar.

Oavsett vilken disciplin du arbetar med, vilken fas du jobbar med, oavsett om du är arkitekt, byggnadschef, BIM-koordinator eller projektledare, är StreamBIM så intuitivt att det är lätt för alla att använda. Alla arbetar på samma plattform utan att störa varandra. Du får, vidarebefordra data, och ingen börjar med tomma ark.

 2. Vilka liknande utmaningar finns det för byggmarknaderna i Norge och Sverige?

De viktigaste likheterna mellan de svenska och norska marknaderna är att båda marknaderna behöver effektivitet.

Vissa kommer troligen att säga att många människor i branschen vill digitalisera processer.

Men man måste komma ihåg är att digitalisering inte är målet i sig, utan ett verktyg för att effektivisera de specifika faserna, och skapa förnuftiga data för hela projektet. Så att det kan ingå i nästa fas och i slutändan används i förvaltning och drift av byggnaden. I slutändan är detta ett skifte som är nödvändigt för att förbättra marginalerna för varje projekt.

Våra uppgifter är ofta desamma i båda länderna.

Många entreprenörer och byggare vill byta ringpinnar och ritningar med en 3D-modell. Många vill ha ett digitalt skifte i båda länderna men är osäkra på hur man gör det och vad konsekvenserna kommer att bli. Så vårt jobb i både Norge och Sverige har varit liknande eftersom vi måste visa hur lätt BIM kan vara, visa hur mycket tid och resurser du sparar och hur många färre misstag du gör i byggprocessen.

3. Vilka är skillnaderna mellan den norska marknaden och Sverige?

Det finns många likheter i Norge och Sverige, men byggbranschen i Norge har omfamnad öppen BIM, IFC og BCF format tidigare än byggbranschen i Sverige.

Men det går mycket snabbt med Sverige nu, och intresset för att utforska och genomföra Open BIM-konceptet ökar varje dag. Nu har diskussioner som ägde rum i Norge för några år sedan skett i Sverige,

och människor har börjat utbilda sig själva och ställa frågor som; Vad kan Open BIM göra för mitt projekt? Hur kommer jag igång? Vilken typ av kunskap behöver jag förvärva? Vilka är de största riskerna? etc Hur kan alla discipliner arbeta tillsammans? Ska vi involvera hela laget? Delning eller begränsad tillgång? Ska vi våga lita på varandra?

I Sverige har vi en mycket viktig organisation "BIM Alliance", som är en mycket viktig drivkraft för standardiserade format och det öppna BIM-konceptet. Den liknande organisationen i Norge Building Smart Norge.

Skillnaderna är få och likheter är många mellan våra länder, och när Sverige nu har börjat omfamna det öppna BIM-konceptet kommer det att gå mycket snabbt.

 Gratis introduktion i StreamBIM eller gratis projekt nu? Klicka här!

För mer information kontakta:

Kristian Samuelsen

Tel: +46(0)70-893 35 09

Email: kristian.samuelson@streambim.com 

Annons

Annons