Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

SBVT och NCC i gemensamt uppdrag

Fotograf: Peter Gustafsson.
Fotograf: Peter Gustafsson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 nov 2018

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) och NCC har tecknat ramavtal för ny-, om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Östra Göinge, Osby, Olofström och Bromölla kommun. Uppdraget sker i strategisk samverkan och ordervärdet beräknas uppgå till mellan 300–500 miljoner kronor.

– Då vi står inför omfattande investerings- och reinvesteringsbehov för att långsiktigt trygga vår VA-infrastruktur så är vi särskilt glada över att kunna säkerställa denna resa tillsammans med NCC. Allt till gagn för våra VA-kunder, säger Per Fremark, vd, Skåne Blekinge Vattentjänst.

Avtalet som sker i strategisk samverkan, omfattar bland annat ny- och 0mbyggnationer av avlopps- och vattenreningsverk, pump- och tryckstegringsstationer, nya överföringsledningar, nya komplementbyggnader samt rivningsarbeten, där Skåne Blekinge Vattentjänst kan göra successiva avrop efter behov.

– Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är samverkan som samarbetsform utmärkt eftersom parterna gemensamt tidigt i projektet hanterar behov, utmaningar, risker, ekonomi och kunskap. Då optimeras förhållandena för både projektet och driftverksamheten, säger Per Johansson, affärschef NCC Infrastructure Vatten- och Miljöteknik, och fortsätter;

Ramavtalet är tecknat på fem år med möjlighet till tre års förlängning.

Annons

Annons

Annons