Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Inlåsningseffekten hämmar tillväxten på bostadsmarknaden

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 nov 2018

Industrifakta presenterar de tre senaste kvartalens påbörjade byggande av småhus och flerbostadshus i Sverige där utvecklingen kopplas samman med de ekonomiska inlåsningseffekterna. 

Siffrorna visar att det påbörjade byggandet av småhus minskade med drygt 15 procent och flerbostadshusens påbörjade byggande minskade med knappt 25 procent jämfört med samma period föregående år, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta,  och menar att utfallet ligger i linje med Industrifaktas prognoser.

- Bostadsbyggandet sjunker dels som en negativ rekyl av det kraftiga byggandet föregående år och dels på grund av finansiella åtstramningar som lägger lock på efterfrågan av nya bostadsrätter och småhus.

Jens uppmärksammar att den så kallade ”flyttskatten” tillsammans med stramare amorteringskrav kan hindra människor från att flytta då de ekonomiska incitamenten är svaga. Rörligheten i beståndet försvåras därmed, vilket kan leda till att folk inte har möjlighet att flytta närmare jobben. Det blir en inlåsningseffekt på marknaden som påverkar den ekonomiska tillväxten negativt.

- Just nu har vi väntat i knappt 12 veckor på bildandet av en nya regering. Läget innebär en stor osäkerhet för näringslivet och inte minst byggbranschen som kostar stora summor pengar då projekt blir uppskjutna. En regeringsbildning verkar dröja om man ser till det nuvarande parlamentariska läget. Detta gör att en bred överenskommelse för en välbehövlig bostadsreform känns långt borta men nödvändig för att lösa upp knutarna och främja en god rörlighet främst för förstagångsköpare på marknaden.

Källa: Industrifakta AB

Annons

Annons

Annons