Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Byggjätte inför solcellsanläggningar som standard vid nyproduktion

Riksbyggen kommer att införa solcellsanläggningar som standard i alla kommande projekt.
Bild: Riksbyggen
Riksbyggen kommer att införa solcellsanläggningar som standard i alla kommande projekt. Bild: Riksbyggen
Publicerad av
Redaktionen - 28 nov 2018

Text: Sanna Kesselfors

Riksbyggen har beslutat att i all nyproduktion av såväl hyres- som bostadsrätter i flerfamiljshus införa solcellsanläggningar som standard i kommande projekt.

Installationen av solcellsanläggningar i befintliga fastigheter har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2013 och 2017 installerade bostadsrättsföreningar som är kunder till Riksbyggen solcellsanläggningar med en sammanlagd toppeffekt om åtminstone 1612 kW. Omräknat till koldioxid sparar detta med nordisk residualmix ungefär 566 ton koldioxid/år

– Som kooperativt företag vill vi gå i bräschen för ett långsiktigt och mer hållbart bostadsbyggande. Att utöka andelen förnybar energi är en viktig del i arbetet med att minska klimatbelastningen och därför inför vi solceller som standard i våra bostadsprojekt, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Solcellsanläggningar införs i samtliga projekt, både hyresrätter och bostadsrätter, där det är tekniskt lämpligt.

– Både tekniskt, ekonomiskt och regelverksmässigt är det idag möjligt att på ett ansvarsfullt sätt installera solpaneler på bred front. Regelverken kring lokalproducerad el har förenklats de senaste åren men vi efterlyser fler förändringar, särskilt när det gäller hur skatter tas ut på lokalproducerad el. Det skulle öka det ekonomiska incitamentet ytterligare och fler kan följa vårt exempel, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Annons

Annons