Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

​Ökad försäljning för byggmaterialhandeln

Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år). Bild: Byggmaterialhandel.
Årlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – År 2010 till 2018 (hittills i år). Bild: Byggmaterialhandel.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 dec 2018

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,6 procent i november.

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i november för fjärde månaden i rad. Ökningen uppgick till 3,6 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. November 2018 innehöll lika många vardagar som november 2017, vilket innebär att ingen kalendereffekt har påverkat utfallet. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till november landade på 3,1 procent.

 

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– I november bidrog både proffsmarknaden och konsumentmarknaden till den positiva utvecklingen. ROT-projekten ökade under månaden både i värde och i antal, vilket bidrar positivt till byggmaterialhandeln. Många konsumenter vill sannolikt få sina projekt färdiga innan jul samtidigt som man passar på innan utrymmet i plånboken blir mindre om Ingves med kollegor höjer räntan under nästa år. Samtidigt bidrar befintliga byggprojekt också till det positiva utfallet, säger Monica Björk, VD för Byggmaterialhandlarna.

– Byggmaterialhandeln kommer att möta tuffare förhållanden under de närmaste åren när konjunkturen mattas av. För företag med koppling till byggmaterialhandeln blir därför analys och statistik ännu viktigare. Från och med årsskiftet erbjuder därför Byggmaterialhandlarna tillsammans med HUI Research ny statistik där vi verkligen går på djupet gällande hur branschen utvecklas.

– Detta ör nödvändigt för att förstå vilka faktorer som driver på utvecklingen. Med den nya statistiken kommer information om marknadstrenderna på regionnivå samt detaljerad undergruppsstatistik att finnas tillgänglig för prenumeranterna.

– I samband med förändringen byter ”Bygg- och järnindex” namn till ”Byggmaterialindex” som bättre återspeglar statistikens innehåll, avslutar Monica.

Från och med januari 2019 utvecklas Bygg- och järnindex till en prenumerationstjänst och får det nya namnet Byggmaterialindex. Det innebär en möjlighet att ta del av fördjupad statistik på regionnivå samt detaljerad undergruppsstatistik enligt branschens varugruppsindelning BK04.

Annons

Annons

Annons