Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Byggvarubedömningen: Så vill vi bidra till utfasning av hormonstörande ämnen i byggmaterial

Arkivbild.
Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 dec 2018

Ägarna till Byggvarubedömningen har i dagarna fattat beslut om att uppdatera kriterier gällande hormonstörande ämnen. "Vår rekommendation är att alla de 123 ämnen som ChemSec betraktar som hormonstörande bör undvikas annat än i mycket låga koncentrationer i byggvaror. Lagstiftningen i EU går för långsamt. Därför vill vi göra det lättare för byggföretag och fastighetsägare att välja hållbara byggmaterial utan hormonstörande ämnen". Detta framgår av ett pressmeddelande.

 

"Vi som står bakom Byggvarubedömningen är några av Sveriges största byggbolag, fastighetsägare samt ett antal kommuner och landsting. Vårt mål är att göra det lättare att bygga hållbart. Det är också anledningen till att vi från och med den 1 juli 2019 uppdaterar våra kriterier för kemiskt innehåll i byggvaror. Målsättningen är minska spridningen i samhället av kemikalier som kan påverka våra hormonsystem", står det i pressmeddelandet.

 

Mot bakgrund av ett stort antal vetenskapliga studier vet man i dag att exponering för vissa kemikalier kan resultera i hormonstörningar. Förra året presenterades till exempel en studie som visade att antalet spermier hos män i Europa har halverats de senaste 40 åren (Human Reproduction Update Vol 23:6). Ett annat exempel är SELMA-studien vid Karlstad universitet, som visat att PVC-golv är en källa till upptag av ftalater hos gravida kvinnor.

 

Byggvarubedömningens skärpning av kriterierna för kemikalier som är hormonstörande utgår från SIN-listan som sammanställs av ChemSec, det internationella kemikaliesekretariatet. ChemSec har identifierat 123 ämnen med hormonstörande egenskaper. Bland dessa ämnen finns exempelvis bisfenol A, som redan i dag är förbjudet vid inre renovering av dricksvattenrör och i vissa konsumentvaror såsom nappflaskor. ChemSecs sammanställningar av kemikalier är baserade på ett brett underlag av vetenskapliga studier och information i databaser.

 

I dag finns få begränsningar för användning av ämnen med hormonstörande egenskaper. Sverige har länge drivit på för en hårdare reglering inom EU och det pågår i dag en diskussion i EU om hur en sådan reglering ska se ut. Men arbetet tar tid. Kemikalieinspektionen föreslog 2015 nationella gränsvärden för hur mycket farliga ämnen som avges från byggvaror. Förslaget ligger fortfarande på Miljö- och energidepartementet.

 

"Vi önskar naturligtvis att lagstiftningen gick snabbare. Men vi kan inte vänta. Farorna med hormonstörande ämnen är allvarliga. Det är inte rimligt att fortsätta bygga med kemikalier som vi vet kan skada människors hälsa. Vi bör därför agera utifrån försiktighetsprincipen".

 

Det finns flera lyckade exempel på hur en bransch gått före lagstiftningen och på egen hand fasat ut användning av farliga ämnen. Ett exempel är triklosan i tandkräm och deodoranter, ett annat är PFAS som flera av de stora sminktillverkarna har eller ska fasa ut. I brist på lagstiftning kan vi komma långt genom frivilliga åtaganden. Byggvarubedömningen ser det därför som en självklarhet att bidra till begränsad användning av hormonstörande ämnen.

 

"Vi som äger och driver Byggvarubedömningen ser de hormonstörande ämnena som ett allvarligt bekymmer, som vi gemensamt måste komma till rätta med. I väntan på att EU ska agera behöver vi i branschen agera på egen hand. Försiktighet måste gå före risktagande".

 

Våra kriterier är ett redskap som gör det lättare för byggföretag och fastighetsägare att välja hållbara byggmaterial. Genom tydliga rekommendationer till branschen att undvika alla ämnen som listas av ChemSec annat än i mycket låga halter, vill vi bidra till en mer giftfri och hållbar byggmiljö.

 

Alla som bor, arbetar eller vistas i nybyggda hus ska veta att miljön är god och utan kemikalier som innebär någon fara.

Annons

Annons

Annons