Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Vasakronan säljer byggrätter till Einar Mattsson på Telefonplan

Bild: Vasakronan.
Bild: Vasakronan.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 dec 2018

Vasakronan säljer Telefonfabriken 7 med byggrätter för bostäder vid Telefonplan i Stockholm. Köpare är Einar Mattsson Projekt och köpeskillingen uppgår till 210 miljoner kronor.

Över tid har man framgångsrikt omvandlat Teleonplan från industrikvarter till en levande stadsdel med kontor, bostäder och service.

Nu har en ny detaljplan arbetats fram för den nordöstra delen av Telefonfabriken 1. I den nya detaljplanen har en fastighet, Telefonfabriken 7, styckats av. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och innebär att den befintliga matsalsbyggnaden, hus 10, rivs för att göra plats för byggrätter.  

Detaljplanen medger bostadsbyggnation om 14 000 kvadratmeter, varav 12 000 kvm avser bostäder. 2 000 kvadratmeter avser centrumändamål.

Köparen tillträder fastigheterna när Vasakronan har färdigställt ledningsflytt och den befintliga byggnaden har rivits, ett arbete som bedöms vara avslutat senast i början av andra kvartalet 2019.

Annons

Annons

Annons