Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Splittrad byggmarknad i norden


Splittrad byggmarknad i norden, Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Splittrad byggmarknad i norden, Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Publicerad av
Redaktionen - 27 dec 2018

Industrifakta kommenterar läget på den nordiska byggmarknaden utifrån den sista konjunkturrapporten 2018. Det kan konstateras att det råder stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad 2018. Sverige har passerat toppen medan de övriga nordiska länderna går in i en tillväxtfas. Detta återspeglas inte minst genom prognosen för total husbyggnad som bekräftar läget.

I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med cirka 11 procent. Här är det i stort sett samtliga sektorer som bidrar till den negativa utvecklingen. I Danmark växer istället totalvolymen svagt i år tack vare ökade lokalinvesteringar. I Norge och Finland är utvecklingen avsevärt mer positiv och båda ländernas husbyggnad väntas växa i storleksordningen 5 till 10 procent 2018. I Norge drivs tillväxten av lokalbyggandet, medan investeringsuppgången i Finland främst kan förklaras av växande investeringar inom flerbostadshus och offentliga lokaler.

Källa: Industrifakta AB