Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Brandkonsulter viktig målgrupp för utställarna på Brandskydd 2018

Mikael Vestermark (t.h.) och Peter Lund, regionansvariga på Paroc Panel System, demonstrerade företagets nya sandwichpanelvägg på Brandskydd 2018.
Mikael Vestermark (t.h.) och Peter Lund, regionansvariga på Paroc Panel System, demonstrerade företagets nya sandwichpanelvägg på Brandskydd 2018.

Trion från Paroc Byggisolering lyfte fram stenullens goda egenskaper som material för byggisolering, inte minst brandsäkerheten. Från vänster: Peter Östlund, Tony Kjellén och Christian Löfvenholm.
Trion från Paroc Byggisolering lyfte fram stenullens goda egenskaper som material för byggisolering, inte minst brandsäkerheten. Från vänster: Peter Östlund, Tony Kjellén och Christian Löfvenholm.
Christel Hagerup Norrman, Anders Hedberg (mitten) och Ronnie Olofsson representerade Kingspan på Brandskydd 2018. De berättade bland annat om företagets brandsäkra väggsystem av sandwichelement och om Therma TR26FM, en PIR-isolering för platta eller låglutande tak.
Christel Hagerup Norrman, Anders Hedberg (mitten) och Ronnie Olofsson representerade Kingspan på Brandskydd 2018. De berättade bland annat om företagets brandsäkra väggsystem av sandwichelement och om Therma TR26FM, en PIR-isolering för platta eller låglutande tak.
Lars Hedlund, arkitektsupport på Sapa, berättade att deras dörrar och sidopartier i aluminium kan stå emot brand i minst 60 minuter.
Lars Hedlund, arkitektsupport på Sapa, berättade att deras dörrar och sidopartier i aluminium kan stå emot brand i minst 60 minuter.

Göran Persson, försäljningschef på Marioff Skandinavien visade släckningssystemet HI-FOG med högtrycksvattendimma.
Göran Persson, försäljningschef på Marioff Skandinavien visade släckningssystemet HI-FOG med högtrycksvattendimma.Rickard Nilsson, teknisk rådgivare på Saint-Gobain, Gyproc, visade bland annat Glasroc F FireCase  för passivt brandskydd av bärande stålbalkar och pelare.
Rickard Nilsson, teknisk rådgivare på Saint-Gobain, Gyproc, visade bland annat Glasroc F FireCase för passivt brandskydd av bärande stålbalkar och pelare.
Publicerad av
Redaktionen - 11 jan 2019

Text och foto: C-G Hanberg

 

Ett trettiotal företag och organisationer var representerade på utställningen vid Brandskydd 2018. De visade upp allt från brandsäkra väggsystem och brandsläckning med högtrycksvattendimma till aluminiumdörrar som står emot brand bra. Aktuella Byggen träffade några av utställarna.

 

Paroc Panel System, Skövde

– Utställningsbesökarna fick se vår nya sandwichpanelvägg med enkel elementkonstruktion, certifierad enligt brandklassnormen EI-M 120, säger Mikael Vestermark, regionansvarig Stockholm och norra Sverige på företaget. Vi är den enda tillverkaren i världen som kan erbjuda en sådan vägg. Den unika konstruktionen gör att väggen kan monteras snabbare än väggar med dubbla element eller med tyngre konstruktioner.  Det spar både tid och pengar för beställaren.

Paroc Panel Systems är en trogen utställare på Brandskydd.

– Här träffar vi bland annat arkitekter och brandkonsulter men även beställare, berättar Peter Lund, regionansvarig sydöstra Sverige. Ibland kan ett enda kundbesök ge ett rejält avtryck i orderboken. Det handlar då om att träffa rätt kund, till exempel från ett större företag.

Paroc Byggisolering, Skövde

Företaget tillverkar stenull för byggisolering, teknisk isolering och akustik. Paroc Panel Systems är en av många kunder.

– Vi vill visa att vår stenull är mycket brandsäker, berättar Tony Kjellén, teknisk rådgivare på Paroc AB. Stenullen är godkänd enligt Euroklass A1; den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial och kravet är obrännbarhet. Stenull förhindrar brandspridning, och avger minimalt med rök. Materialet kan även förhindra byggnadskonstruktioner från att kollapsa vid brand och är dessutom underhållsfritt.

Trion från Paroc visade också några exempel på hur stenull kan användas för optimalt brandskydd i kombination med energieffektivisering.

Brandskydd är ett bra forum för att träffa konstruktörer, brandkonsulter och förskrivare. Vi är därför en trogen utställare på detta event, avslutar Tony Kjellén.

 

Kingspan Insulated Panels, Mölndal:

– Vi berättade bland annat om våra tak- och väggsystem av sandwichelement med IPN-skum i kärnan, säger Ronnie Olofsson, sales area manager på Kingspan. Låg antändningsförmåga, mindre spridning av elden samt mycket låg rökutveckling kännetecknar elementen. IPN-skum1) klarar en brandtest under 75 minuter.

Mässbesökarna fick också information om QuadCore, ett sandwichelement med enligt företaget innovativa isoleringsegenskaper och en unik hybridisolerkärna med goda brandegenskaper. QuadCore innebär enligt Kingspan att mängden isolering kan minska men produkten har ända samma termiska egenskaper som andra isolerkärnor. Dessutom minskar energibehovet i byggnaden.

 

Bygger ny fabrik

Christel Hagerup Norrman på Kingspan Insulation informerade om Therma TR26FM, en PIR-isolering, framtagen för platta eller låglutande tak för mekanisk infästning under takduk,

– Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgrens utlåtande visar att Therma TR26FM kan installeras på korrugerad plåt, TRP, utan obrännbart material, även utan sektionering, säger Christel Hagerup Norrman.

Hon berättade vidare att efterfrågan på Kooltherm, fenolskumsisolering, ökar på grund av dess goda brandegenskaper, isoleringsförmåga och diffusionsöppenhet. Det sistnämnda minskar risken för fuktskador. Kooltherm gör det också möjligt att bygga energieffektivt med betydligt tunnare väggar, jämfört med traditionell isolering.

– För att kunna öka produktionen bygger vi nu en Koolthermfabrik i Jönköping, berättar Christel Hagerup Norrman. 

 

1)  Kingpsan använder högre halter av polyisocyanurat i sitt IPN-skum, jämfört med  traditionellt skum Därigenom minskar mängden bubblor kraftigt med högre termisk prestanda som resultat.

Sapa, Stockholm:

– Vi visade besökarna Sapas dörrar och sidopartier i aluminium som kan stå emot brand i minst 60 minuter tack vare en innovativ teknik och smart konstruktion, säger Lars Hedlund, arkitektsupport på Sapa.

Det är den giftiga röken, inte elden, som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder.

– Våra dörrar klarar de höga kraven enligt rökgasklasserna Sa och S200 (fd Sm) i Boverkets Byggregler, berättar Lars Hedlund. Dessa klasser är ett mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.

Aluminium är ett lätt, snyggt och hållbart material som passar bra för branddörrar i byggnader med höga säkerhetskrav.

Marioff Skandinavien, Kista

– Mässbesökarna fick se vårt släckningssystem HI-FOG med högtrycksvattendimma, säger Göran Persson, försäljningschef på företaget. Den ger en högre släckningseffekt än konventionella sprinklersystem men förbrukar bara en tiondel av den vattenmängd dessa system gör. Det uppnås genom ett mycket högt vattentryck, i kombination med specialmunstycken som sönderdelar vattendropparna så att de blir små men istället väldigt många.

Släckningssystemet har olika pumpstorlekar och finns bland annat i industrier men passar bra även i stora kryssningsfartyg. På ett fartyg är det svårt att kunna evakuera människor i händelse av brand. Elden måste därför snabbt kvävas i sin linda, vilket ställer höga krav på släckningssystemets kapacitet. Systemet är också en kostnadseffektiv och utrymmesbesparande lösning i mycket höga byggnader.

Under första kvartalet 2019 kommer släckningssystemet att vara godkänt enligt SBF 503, ett svenskt regelverk för vattendimma.

– Godkännandet kommer med stor sannolikhet att bidra till ökad försäljning, menar Göran Persson.

 

Saint-Gobain Sweden, Gyproc, Bålsta

 

– På Brandskydd 2018 fick vi tillfälle att visa brandkonsulter och andra besökare Glasroc F FireCase, berättar Rickard Nilsson, teknisk rådgivare på Gyproc. Det är ett effektivt och estetiskt tilltalande system för passivt brandskydd av bärande stålbalkar och pelare. Skivan kan fästas ”skiva i skiva” vid hörnen, med skruv eller klammer. Det förenklar montaget. Med ett webbaserat dimensioneringsprogram underlättas och säkerställs korrekta lösningar i projekten. Glasroc F FireCase ger ett brandskydd upp till 120 minuter.

Gypoc Habito – innerväggar med stor infästningsstyrka – var en annan intressant produkt i montern. Man kan då sätta upp till exempel hyllor, skåp och tv-apparater utan att behöva borra eller plugga i väggen. Det räcker med en vanlig fem millimeters träskruv.

– Infästningsstyrkan gör att man bara behöver använda en skiva istället för två, säger Rickard Nilsson. Gipsskivan har mer glasfiber än en konventionell gipsskiva och är därför mycket slagtålig. Den har också goda brand- och ljudisolerande egenskaper, jämfört konventionella gipsskivor.

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons