Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Framtidens hållbara material

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso
Foto: Stora Enso
Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso Foto: Stora Enso
Späckhuggaren i Kärna, skapat av Bornstein Lyckefors. 
Foto: Bert Leandersson
Späckhuggaren i Kärna, skapat av Bornstein Lyckefors. Foto: Bert Leandersson
Vinnarna av Rödfärgspriset 2018 Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson. 
Foto: Andreas Sundbom
Vinnarna av Rödfärgspriset 2018 Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson. Foto: Andreas Sundbom
Publicerad av
Redaktionen - 21 jan 2019

Text: Mari-Louise Paulson

Rödfärgspriset har sedan 2002 delats ut till arkitekter som har använt färgen i spännande projekt. I samband med det arrangerade Falu Rödfärgs ägare, Stora Enso, ett seminarium om framtidens hållbara material.

På högsta våningen i A house, som tidigare var arkitekthögskolan i Stockholm, höll Stora Enso alltså sitt seminarium. Fokus var på att bygga hus med trä och trästomme. Inför ett 40-tal arkitekter inledde Mikael Lindberg, försäljningschef Wood Products, med att byggbranschen står inför en revolution genom att man nu kan bygga högre, lättare och mer hållfast med förnybara material. Utöver att tekniska framsteg som enligt honom gör trä starkare än stål lyfte han fram miljövinster med trähusbyggandet. Som till exempel ett minskat koldioxidavtryck med 75 procent. Wood Products jobbar med två typer av trä för byggindustrin, CLT eller KL-trä som det heter på svenska och LVL trä, samt en rad smarta återvinningsbara produkter. Så som förpackningar, genomskinligt trä till flaskor, smart trä som ändrar form, papper som behåller energi och solpaneler.

Fler moment med också snabbare
Nästa talare var Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, som bland annat sa att träbyggande visserligen kräver fler moment men att själva byggprocessen är snabb. Processen skiljer sig något från den traditionella eftersom man med en trästomme behöver koppla in leverantörer och framför allt konstruktörer i ett tidigt skede. Detta för att kunna ”bolla idéer” och genomföra önskad gestaltning. Några frågor som Jessika Szyber tog upp var hanteringen av brand och akustik där hon menade att man ”behöver tänka till”. Men också att ett lättviktsmaterial som trä kan spara mycket i grundläggning eftersom man till exempel kan bygga på platser med dåliga markförhållanden och att trästommar passar bra för påbyggnad på befintliga fastigheter.

Sergeanten i Visby
Innan den avslutande frågestunden berättade Ulla Alberts från Murman Arkitekter om ett av deras projekt som byggs i trä, Sergeanten i Visby. Byggherren Arriba Byggnads AB ville ha bostäder i massivträ som ett sätt att komma in på den marknaden. Något som hon sa hade gått bra, för de 64 bostäderna såldes snabbt. Sergeanten består av två låga, långa huskroppar med en gård mellan. Murman Arkitekter har jobbat med en loftgång mot gatan i norr och balkong i söder samt trädetaljer i fasaden där det var mest väderskyddat. För att skapa privata platser i loftgången och få en rytm i fasaden flyttade de ut förråden. En fråga som de ställde under projektet var hur mycket av KL-trät som kan vara synligt? Svaret de fick efter research var att boende inte är mogna för jättemycket synligt trä. Av det skälet, för att brandsydda och skapa en bra akustik, kläddes interiören med gipsplattor. Ulla Alberts erfarenhet av att jobba med trästomme var att bjälklagen var knepiga att få till men att när stommen väl kommer från fabriken var det enkel eftersom allt satt rätt.

Vinnare
Senare på kvällen delades Rödfärgspriset ut till Späckhuggaren i Kärna, skapat av Bornstein Lyckefors med Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson som ansvariga arkitekter.

Annons

Annons

Annons