Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Individuellt anpassade trästommehus från EHI ökar i Skandinavien

Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Bild: EHI:s arkiv.
Publicerad av
Redaktionen - 16 okt 2018

Från och med de första beställningarna från Norge år 2006 och de därefter genomförda projekten i andra EU länder har EHI, den lettiska tillverkaren av trästommehus, utvecklats som en av de äldsta men samtidigt också modernaste producenten av trästommehus, timmerhus och limträbalkar i Baltikum. Nyckeln till företagets stegvisa framgång har varit regelbundna investeringar i företagets utveckling samt kundernas ökade intresse och önskan att bo i ett just för dem anpassat hus, vilket man föredrar framför det stora utbudet av standardprojekterade hus på marknaden.

- Om våra kunder kan förse slutkonsumenten med individuellt anpassat hus till samma pris som standardhus, så är det orsak nog för mer detaljrika  samarbetsförhandlingar, säger företagsledaren Normunds Sondors.

De senaste årens investeringar i tillverkningen ger företaget möjlighet att hålla hög effektivitet och hög standard på produktionsprocessen. Ett bevis på det är det CE certifikat för hus såsom slutprodukt, som företaget fått detta år. Vårt företag är det första företaget av trästommehus i Lettland som motsvarar European Technical Assessments (ETA) krav för CE kvalitetscertifikat. Certifikatet ger möjlighet att säkerställa byggen motsvarande alla krav i alla 28 medlemsstater i EU liksom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz och Turkiet.

Företaget ser Norge och Sverige som en marknad med växande efterfrågan på bostäder trots valutasvängningar och föränderliga ekonomiska förhållanden. Därför ökar stegvis antalet hus som företaget byggt i dessa länder. De flesta projekten har byggts i Norge, det är allt ifrån sommarstugor med enkel konstruktion, villor och till projekt med flervåningshus och radhus.

 - Det våra kunder i EU och Norge väljer och frågar mest efter är helt värmeisolerade trästommehus  med beklädda innerväggar och avslutade ytterväggar och tak, vilket garanteras av våra montörteam på plats i objektet.  Vår prioritet är att lägga tyngdpunkten på att maximalt stor del av produktionsprocessen utförs i företaget i Lettland, så att man på plats i objektet kan mer effektivt utnyttja den återstående monteringstiden, säger projektledaren i Sverige Rihards Liepins.

- Vi har aldrig befattat oss med prisdumpning, vi är klart medvetna om den  höga kvaliteten på vår produktion och företagets tekniska möjligheter och befäster på så sätt våra positioner på den yttre marknaden, vi försöker inte att konkurrera med de mycket traditionsrika tillverkarna av typhus. Vi erbjuder bygge av villor, parhus, radhus, bostadshus, offentliga byggnader och andra hus enligt kundens smak, skisser och idéer. Det geografiska läget är inget hinder, leveranserna är snabba och vi är själva regelbundet i Sverige. Det är ju bara en timmes flygresa från Riga, därför är det lätt att organisera möten, menar Rihards Liepins.

Fakta: Eco House Industries Ltd.

Företaget tillverkar trästommehus, timmerhus, byggkonstruktioner av limträ och exporterar 97% av produktionen. I hus tillverkade i företaget bor folk i Sverige, Storbritannien, Schweiz, Danmark, Frankrike, Belgien och andra EU länder. Produktionskapaciteten per år är 60 000 m2 panelyta. I företaget i Ligatne och på byggen i olika länder arbetar 80 anställda.

Annons

Annons

Annons