Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Jackon Thermomur – ett mångsidigt byggsystem

Bildkälla: Jackon Thermomur
 Jackon Thermomur är ett komplett och unikt byggsystem för byggnation av väggar ovan och under mark.
Bildkälla: Jackon Thermomur Jackon Thermomur är ett komplett och unikt byggsystem för byggnation av väggar ovan och under mark.
Systemet påminner lite om storskaligt lego, byggelementen staplas som byggklossar, armeras och fylls slutligen med betong. Bildkälla: Jackon Thermomur
Systemet påminner lite om storskaligt lego, byggelementen staplas som byggklossar, armeras och fylls slutligen med betong. Bildkälla: Jackon Thermomur
Byggsystemet bidrar till välisolerade hus.  Bildkälla: Jackon Thermomur
Byggsystemet bidrar till välisolerade hus. Bildkälla: Jackon Thermomur
Eftersom byggsystemet är en solid konstruktion som tillverkats av icke organiska material så är risken för fuktangrepp i väggarna minimal. Bildkälla: Jackon Thermomur
Eftersom byggsystemet är en solid konstruktion som tillverkats av icke organiska material så är risken för fuktangrepp i väggarna minimal. Bildkälla: Jackon Thermomur
Publicerad av
Redaktionen - 28 jan 2019

Text: Annika Wihlborg

 

Jackon Thermomur är ett byggsystem för byggnation av väggar ovan och under mark i de flesta typer av fastigheter, från bostadshus till industribyggnader. Daniel Ström, vd på Betongmästarna i Borås ser många fördelar med att byggsystemet.

 

– Vi har använt Jackon Thermomur sedan 2007 till såväl villor som flerfamiljshus, säger Daniel Ström, vd på Betongmästarna.

 

Det som skiljer Jackon Thermomur från andra byggsystem är att det består av formsatta element, av materialet Jackopur. Systemet påminner lite om storskaligt lego, byggelementen staplas som byggklossar, armeras och fylls slutligen med betong. Jackon Thermomur har också en låg vikt, vilket underlättar arbetet. Byggsystemet är anpassat efter energikrav och ett nordiskt klimat. När byggklossarna fyllts med betong resulterar det i en fuktsäker byggnad med låg energiförbrukning. Daniel Ström ser många fördelar med det som till exempel enkelheten med att komma i gång med att bygga.

– När vi börjar jobba med ett nytt byggprojekt anländer vi ofta i ett tidigt skede, innan det finns byggvatten inkopplat. När vi använder Jackon Thermomur behöver vi inte något vatten eftersom de formsatta elementen staplas och därefter fylls med betong från en lastbil, säger han.

 

Lättvikt ger en bra arbetsmiljö

 

Daniel Ström uppskattar även att materialet är mer lättviktigt än andra typer av byggsystem, vilket bidrar till en bra arbetsmiljö. Han bor själv i ett hus som byggts med hjälp av Jackon Thermomur och säger att isoleringsegenskaperna gör att huset blir väldigt tyst. Dessutom står huset väl emot väder och vind.

– Mitt hus håller en jämn och behaglig värmenivå tack vare att Jackon Thermomur isolerar så bra. Det är ett temperaturmässigt trögrörligt byggsystem som håller värmen inne i huset på ett effektivt sätt. Det bidrar förstås också till att hålla energiförbrukningen nere i huset, säger han.

 

Erbjuder teknisk och praktisk vägledning

 

Betongmästarna i Borås har även använt Jackon Thermomur när de byggt många källare.  Tidigare förknippades källare ofta med ett kallt och lite fuktigt klimat, men med hjälp av byggsystemet blir isoleringen och boendeklimatet lika bra i källaren som i övriga huset, vilket ger en hög boendekomfort.

– Vi uppskattar även att Jackon Thermomur är så mångsidigt, eftersom det är en solid konstruktion som tillverkats av icke organiska material så är risken för fuktangrepp i väggarna minimal, säger Daniel Ström.

 

 

Fakta:

Jackon Thermomur är ett komplett och unikt byggsystem för väggar till hus, offentliga byggnader och garage. Det består av lätta block av Jackopor som staplas som byggklossar och fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor som kan bekläs in- och utvändigt. Jackon Thermomur har funnits på marknaden i drygt trettio år och går att använda för både höga isoleringskrav och låga isoleringskrav.

Annons

Annons

Annons