Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019

Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019, Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019, Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus
Publicerad av
Redaktionen - 28 jan 2019

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis statistik över hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Siffrorna ger bland annat en tidig signal på hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas den kommande tiden. Beräkningarna bygger på SCB:s bygglovsstatistik och sträcker sig till november 2018. Genom att jämföra perioden januari till november 2018 med samma period 2017, indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en nedgång med drygt 20 procent. Om man däremot endast tittar på de tre senaste månaderna (september-november) skiljer sig siffrorna avsevärt åt. Byggloven för småhus minskar under denna period med drygt 25 procent medan det för flerbostadshus endast indikerar en nedgång med 2 procent. Detta innebär att den kraftiga minskningen 2018 verkar hålla i sig för småhus medan siffrorna för flerbostadshus indikerar att nedgången bromsat in. Utvecklingen ligger i linje med Industrifaktas prognos som pekar på att den stora inbromsningen av flerbostadshus upphör och planar ut under 2020.

Källa: Industrifakta AB

Annons

Annons

Annons