Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Senapsfabriken blir en naturlig förlängning av Uppsalas innerstad

Bildkälla: Sweco Architects
 Den sista inflyttningen i Senapsfabrikens första etapp planeras till första kvartalet 2019.
Bildkälla: Sweco Architects Den sista inflyttningen i Senapsfabrikens första etapp planeras till första kvartalet 2019.
Publicerad av
Redaktionen - 31 jan 2019

Text: Annika Wihlborg

På området för Slotts gamla senapsfabrik på Kungsgatan i centrala Uppsala bygger Magnolia Bostad projektet Senapsfabriken. Det blir en förlängning av Uppsalas innerstad som omvandlas från industriområde till en levande varierad stadsdel med bostäder och handel.
På tomten där den gamla Slottsfabriken tidigare låg byggs två hyresrättskvarter med namnet Senapsfabriken. Husens bottenvåningar, som vetter mot Kungsgatan, kommer att inrymma kommersiella lokaler. Tanken är att Senapsfabriken ska bli en naturlig förlängning av Uppsalas innerstad, en stadsdel full av liv.
Stadsmässig arkitektonisk utformning
Senapsfabriken har ritats av Sweco Architects och byggnadernas uttryck och materialval speglar det faktum att de bidrar till att förlänga innerstaden. De har fått en stadsmässig utformning med slutna fasader med ett varierat djup och en kombination av puts, tegel och träpartier

.
Faktaruta; Senapsfabriken etapp 1, nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala
Byggherre: Magnolia Bostad
Totalentreprenör: NCC
Arkitekt: Sweco Architects
Omfattning: 454 hyresrättslägenheter
Tidsram: Byggstart juni 2018, sista inflyttning i december 2019

Annons

Annons

Annons