Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

NCC i samarbete med Kalmarhem

Bild: Bsv arkitekter ingenjörer.
Bild: Bsv arkitekter ingenjörer.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 feb 2019

NCC har ingått ramavtal med Kalmarhem om att skapa en ny utemiljö i fyra bostadsområden i Kalmar. Ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

Avtalet omfattar fyra befintliga bostadsområden i Kalmar, bestående cirka 1 000 lägenheter, där utemiljön ska rustas upp och göras om för att de boende ska känna sig trygga dag- och kvällstid. NCC kommer bland annat att förbättra belysningen och skapa mötesplatser, lekplatser och aktivitetsytor. 

Hyresgästerna i bostadsområdena har tillfrågats hur de vill att utemiljön ska vara och deras åsikter ligger till grund för utformningen. Fokus för omgörningen är trygghet och tillgänglighet.

− NCC har stor erfarenhet av att skapa trivsamma och trygga utemiljöer. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Kalmarhem utveckla miljön för de boende så att de ska känna sig trygga och trivas i områdena, säger Per Karlsson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Arbetet beräknas starta i februari 2019 och beräknas vara klart oktober 2020.

Projektet görs i strategisk partnering och utförandedelen är en totalentreprenad. Avtalet uppgår till cirka 70 MSEK och löper över två år med möjlighet till förlängning i två år, vilket ger maximal ramavtalstid på fyra år.