Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

LINK tilldelas jätteuppdrag i Norge

Drammens hamn - Foto: Terje Løchen.
Drammens hamn - Foto: Terje Løchen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 feb 2019

Eidos Eiendomsutvikling har tilldelat LINK-arkitektur, Multiconsult och WSP Norway uppdraget med områdesreglering av den nya Fjordbyen på Lierstranda, som är Norges största stadsutvecklingsprojekt, och omfattar både bostadsområden och kommersiella områden.

- Vi ser fram emot uppgiften med stor entusiasm. Vi delar Eidos och Lier kommunens spännande ambitioner för området, där förorenat mark och övergiven industri kommer att omvandlas till attraktiva stadsdelar längs fjorden. Vårt tvärvetenskapliga projektteam har solida erfarenheter från liknande uppdrag i Norden och kommer att leverera framtidsinriktade lösningar som underlättar en attraktiv och urban plats att leva och arbeta med. Spännande visioner och realistiska lösningar kommer att ligga till grund för den nya fjordstaden där människor, fjord och framtid möts , säger Sissel Engblom, chef för Team Urban i LINK-arkitekturen.

Eidos Eiendomsutveckling AS är den största markägaren på Lierstranda och leder arbetet med utvecklingen av Fjordbyen. 

- Detta är ett mycket viktigt projekt för regionstaden och samhället och involverar alla fyra lag; hållbarhet, stads, landskap och plan. Projektet startade den 1 februari och fortsätter fram till den antagna planen den 1 juli 2021, utarbetar Camilla Aakre, regiondirektör Stad och Samhälle.

Nöjda fastighetsutvecklare

- Vi är mycket nöjda med det bra laget som hjälper oss att reglera området. Parterna i koncernen har tidigare visat att planer kan realiseras, vilket är extremt viktigt för att lyckas med en värdeskapande fastighetsutveckling, säger Torgeir Finnerud, chef för Eidos.

Eidos Eiendomsutveckling fick erbjudanden från åtta starka lag för inköp av arkitekt- och rådgivningstjänster. Leverantörerna var mycket kompetenta med både nationell och internationell erfarenhet.

- Vi är nu ett steg längre när vi ser att Norges största stadsutvecklingsprojekt tar form. Områdesreglering är den faktiska "grova skissen" för fjordstaden och ganska central för det fortsatta arbetet. Vi har stora ambitioner för Fjordbyen, och nu är det mycket på gång, säger borgmästare Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommun.

Områdesförordningen, inklusive konsekvensbedömningar och detaljerad reglering av delar av områdena, börjar omedelbart.

Fakta om Fjordbyen Lierstranda

Under 2010 ingick Lier och Drammen kommuner ett avtal om planering av samarbete för att utveckla ett industriellt och kommersiellt område på cirka 1200 hektar på Lierstranda och Brakerøya till en fjordstad med bostäder, industri och offentliga byggnader.

Det har kommit överenskommelse med Lier kommun att Eidos utför områdesreglering, medan Lier kommun tar hand om sin roll som planeringsmyndighet och parallellt leder arbetet med kommunal delplan Transportinfrastruktur. Drammens kommun kommer också att vara en central premier och bidragsgivare. Eidos kommer att underlätta ett gott samarbete med alla markägare.

Nytt sjukhus på Brakerøya och Drammen Helsepark på totalt 200 000 m2 är starten på Fjordbyen och är viktiga premiärer för vidareutveckling.

Förverkligandet av Fjordbyen och Lierstranda kommer att vara i decennier. Utveckling av Fjordbyen är en krävande stadsutvecklingsprocess med många tunga beroende, till exempel ett nytt trafikcentrum, teknisk infrastruktur och interna vägar.

Annons

Annons

Annons