Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Ökat bostadsbyggande i Jönköping

Bild: Jönköpings kommun.
Bild: Jönköpings kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 feb 2019

Jönköpings kommun har storsatsat på bostadsbyggandet. Förra året skruvades målen upp, 1 000 bostäder skulle påbörjas före årets slut jämfört med tidigare 800. Nu står det klart att 1064 bostäder började byggas 2018 och hälften av dem blir hyresrätter.

- Jönköping går emot trenden som vi kan se i andra liknande kommuner där bostadsbyggandet bromsar in. Det här visar att vi är på rätt väg. Bostäderna behövs för att vi ska kunna rekrytera folk och ha en fortsatt god arbetsmarknad, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Över 50 procent av bostäderna som påbörjades förra året är hyresrätter. Det är något som Mona Forsberg (S), kommunalråd, ser positivt på.

- Nu håller vi på att bygga ikapp oss och det är mycket bra jobbat med den hårda press vi haft på förvaltningarna. Det är glädjande att se att vi nu har så många hyresrätter på gång.

Runt om i kommunen byggs det för fullt. Totalt färdigställdes 958 bostäder under 2018. Några områden som sticker ut är nya kvarteret Domherren på Öster där Tosito är byggherre, Tolust som bygger hyresrätter i Munksjöstaden och Samset som nu expanderar kraftigt.

- Vi har ett bra samarbete mellan kommunen, byggaktörer, konsulter och entreprenörer vilket gjort att vi kunnat hålla en hög byggtakt, säger Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör.

Linda Helte, mark- och exploateringschef på Tekniska kontoret, har varit delaktig i många byggprojekt under året.

- Det är väldigt positiva siffror för kommunen och det är viktigt att ha byggaktörer som vågar satsa och fullfölja bostadsbyggandet.