Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Spadtag för nytt vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad

Fotograf: Besqab.
Fotograf: Besqab.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 feb 2019

Besqab utvecklar en helt ny stadsdel i Ultuna Trädgårdsstad med omkring 500 nya bostäder, förskola och nu ett äldreboende. Stadsdelen består av olika bostadsformer som radhus, kedjehus, villor och lägenheter. Även enskilda tomter med byggrätter. Intresset för bostäderna i Ultuna Trädgårdsstad har varit stort och inflyttningen påbörjades under våren 2018. Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Besqabs VD Anette Frumerie, har nu tagit ett första spadtag för det nya vårdhemmet Juliahemmet i Ultuna Trädgårdsstad.

Besqab byggstartar Juliahemmet, ett vård- och omsorgsboende för äldre i den nya stadsdelen Ultuna Trädgårdsstad. Boendet kommer att innehålla 69 lägenheter, en hemtrevlig samlingssal och en vacker trädgård. Vårdgivare är Ersta diakoni. Inflyttning beräknad till december 2020. 

- Här i Ultuna Trägårdsstad utvecklar vi en helt ny stadsdel som erbjuder flera boendeformer, som passar olika skeden i livet, säger Besqabs regionchef Albert Koistinen. Att som samhällsutvecklare även kunna presentera ett fint vård- och omsorgboende i området känns både viktigt och roligt.