Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Nytt parkeringshus för över 400 bilar i Västerås

Bild: Fojab arkitekter
Bild: Fojab arkitekter
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 feb 2019

Västerås Parkerings AB har tilldelat NCC uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus för  med plats för 445 bilar.  I markplan på parkeringshuset byggs även butiksytor för handel. Ordervärdet uppgår till 120 miljoner kronor.

– Handeln i Västerås centrum ökar i samband med att närliggande orter växer. Parkeringshuset byggs på Öster Mälarstrand i ett populärt bostadsområde som blir större och behöver fler effektiva uppställningsytor för bilburna boende och besökare till Västerås, säger Anna Thunell, ordförande i Västerås Parkerings AB.

Parkeringshuset, som får namnet Dockan, byggs i fem våningar ovan mark och en under samt med en gemensam in och utfart i källarplan för att skapa bättre förutsättningar för boende i den befintlig grannfastigheten.

– Parkeringshuset kommer att ha en central placering vid vattnet och grundläggs på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Därefter reser vi stommen som är ett spännbalkssystem i betong för en stabil konstruktion. På markplansnivån förbereds butiksytor för att skapa förutsättningar för handel, säger Lina Carlsson, projektchef på NCC Building Sweden.

Fasaden på parkeringshuset kommer med sin böljande perforerade plåt, återspegla vågorna ute på Mälaren, enligt ritningar från Fojab Arkitekter.

Byggstarten är påbörjad och parkeringen beräknas vara klar under hösten 2020.